Prijímacie konaniePracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky       29.05.2019 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení       11.06.2019 - ukončenie kurzu na získanie NSV
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

Biochemik, mliekarenská výroba

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba

3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou a získaním výučného listu s možnosťou nadstavbového štúdia 

profilové predmety

 • technológia
 • mikrobiológia
 • hygiena potravín
 • potraviny a výživa
 • suroviny
 • aplikovaná chémia
 • laboratórne hodnotenie potravín
 • ekonomika

praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy v systéme duálneho vzdelávania : 

 •  SAVENCIA Fromage & Dairy SK a.s.

zručnosti absolventa

 • je kvalifikovaný pracovník v oblasti mliekarskej výroby, ktorý je schopný posudzovať základné a pomocné suroviny pre oblasť mliekarskej výroby
 • vie kontrolovať nastavenie technologických procesov vo výrobnom procese
 • v súlade s predpísanými technológiami dokáže obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a na výrobu mliečnych výrobkov
 • vyrábať mliečne výrobky podľa technologických postupov a receptúr
 • dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

uplatnenie absolventa

 • absolvent nájde uplatnenie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, stredných a malých podnikov mliekarenského priemyslu
 • pri predaji, hodnotení potravinárskych výrobkov získaných spracovaním mlieka
 • pri expedícií, predaji, pri hodnotení kvality potravinárskych výrobkov z mlieka a ďalších službách
 • môže sa uplatniť aj v samostatnom podnikaní pri spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, masla, syrov, tvarohov, jogurtov