Pracovná ponukaPrijímacie konanieKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístokSOČ
18.04.2019 - veľkonočné prázdniny (24.4. nástup do školy)       02.05.2019 - simulované študentské eurovoľby       02.05.2019 - PČOZ MS IV.A       06.05.2019 - PČOZ MS IV.S       13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok
Motto týždňa

Keď si druhí myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. Adenauer

Vyhľadávanie

Biochemik, mliekarenská výroba

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba

3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou a získaním výučného listu s možnosťou nadstavbového štúdia 

profilové predmety

 • technológia
 • mikrobiológia
 • hygiena potravín
 • potraviny a výživa
 • suroviny
 • aplikovaná chémia
 • laboratórne hodnotenie potravín
 • ekonomika

praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy v systéme duálneho vzdelávania : 

 •  SAVENCIA Fromage & Dairy SK a.s.

zručnosti absolventa

 • je kvalifikovaný pracovník v oblasti mliekarskej výroby, ktorý je schopný posudzovať základné a pomocné suroviny pre oblasť mliekarskej výroby
 • vie kontrolovať nastavenie technologických procesov vo výrobnom procese
 • v súlade s predpísanými technológiami dokáže obsluhovať stroje a zariadenia na spracovanie mlieka a na výrobu mliečnych výrobkov
 • vyrábať mliečne výrobky podľa technologických postupov a receptúr
 • dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

uplatnenie absolventa

 • absolvent nájde uplatnenie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, stredných a malých podnikov mliekarenského priemyslu
 • pri predaji, hodnotení potravinárskych výrobkov získaných spracovaním mlieka
 • pri expedícií, predaji, pri hodnotení kvality potravinárskych výrobkov z mlieka a ďalších službách
 • môže sa uplatniť aj v samostatnom podnikaní pri spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, masla, syrov, tvarohov, jogurtov