Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
03.10.2018 - 16:00 - triedne rodičovské združenia       03.10.2018 - 15:30 - plenárne rodičovské združenie       04.10.2018 - Interliga (2 dni)       05.10.2018 - Deň zručností
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Agroturistika, chov koní, jazdectvo

4210 M 11 AGROPODNIKANIE – AGROTURISTIKA
4ročný študijný odbor s maturitou

profilové predmety

 • podnikanie a služby
 • služby v agroturistike
 • pestovanie rastlín
 • chov hospodárskych zvierat
 • mechanizácia
 • prax
 • výživa, kŕmenie a plemenitba v chove koní
 • teória jazdy na koni
 • pedagogika tréningu

ďalšie odborné predmety

 • ekonomika
 • účtovníctvo
 • turistika na vidieku
 • marketing

 

praktické vyučovanie:

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy:

 • EPONA Mútnik
 • PPS Bobrovec - Jalovec 
 • GREEN LAND Liptovský Mikuláš

zručnosti absolventa

 • podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby a službách
 • organizačné schopnosti pri pestovateľských, chovateľských a mechanizačných činnostiach
 • ovládanie odborných poľnohospodárskych prác, so zameraním na agroturistiku, chov, kŕmenie a výživu, ustajnenie a plemenitbu v chove koní
 • používanie IT pre získavanie informácií na riadenie podniku
 • odborné práce a manuálne zručnosti pri zabezpečovaní služieb na vidieku
 • používanie zásad ochrany životného prostredia
 • zostavenie podnikateľského plánu

uplatnenie absolventa

 • riadiaci pracovník , technik na strednej úrovni riadenia, podnikateľ živnostník
 • poskytovateľ služieb pre turistov v rámci agroturistiky
 • spracovateľ, obchodník a sprostredkovateľ obchodu s poľnohospodárskymi produktmi
 • cvičiteľ rozličných kategórií koní
 • jazdec koní
 • tréner záujemcov o jazdectvo

ďalšie možnosti vzdelávania

vysokoškolské štúdium v oblasti ekonomiky, manažmentu, ale aj poľnohospodárstva, chovu koní a jazdectva (SPU Nitra - študijný program HIPOLÓGIA), prípadne aj veterinárskeho lekárstva (Fakulta alebo Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, Brno)

Chov koní a jazdectvo v prepojení s agroturistikou
Školský vzdelávací program „Agroturistika, jazdectvo a chov koní“, ktorý sme vytvorili pre študijný odbor 4210 M 11 agropodni...