Prijímacie konanieMaturitaKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Rozvrh hodín

Nižšie v prílohách nájdete rozvrh hodín vo formáte PDF. Pre lepšie vyhľadávanie je rozvrh umiestnený aj na stránkach edupage.

zaradenie tried do odborov

trieda

názov odboru

kód odboru

II.A, III.A, IV.A

agropodnikanie, agroturistika

4210 M 11

I.S, II.S, III.S, IV.S

mechanik strojov a zariadení

2413 K

I.AM, III.AM

agromechanizátor, opravár

4524 H

I.PV, II.PV

poľnohospodárska výroba

4572 F

I.B

biochemik - mliekarská výroba

2987 H 01

I.NŠ

poľnohospodárstvo - nadstavbové št.

4512 L

 

 

autor: AS

Prílohy

.pdfRozvrh hodín podľa dní
.pdfRozvrh hodín podľa tried
.pdfRozvrh hodín podľa učební
.pdfRozvrh hodín podľa učiteľov
.pdfRozvrh krúžkovej činnosti
.pdf4.9.2019 streda
.pdf5.9.2019 štvrtok
.pdf6.9.2019 piatok
.pdf9.9.2019 pondelok
.pdf10.9. 2019 utorok
.pdf11.9.2019 streda
.pdf12.9.2019 štvrtok
.pdf13.9.2019 piatok