Prijímacie konaniePracovné ponukyEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
01.07.2020 - letné prázdniny
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

Rozvrh hodín

Nižšie v prílohách nájdete rozvrh hodín vo formáte PDF. Pre lepšie vyhľadávanie je rozvrh umiestnený aj na stránkach edupage.

zaradenie tried do odborov

trieda

názov odboru

kód odboru

II.A, III.A, IV.A

agropodnikanie, agroturistika

4210 M 11

I.S, II.S, III.S, IV.S

mechanik strojov a zariadení

2413 K

I.AM, III.AM

agromechanizátor, opravár

4524 H

I.PV, II.PV

poľnohospodárska výroba

4572 F

I.B

biochemik - mliekarská výroba

2987 H 01

I.NŠ

poľnohospodárstvo - nadstavbové št.

4512 L

 

 

autor: AS

Prílohy

.pdfRozvrh hodín podľa dní
.pdfRozvrh hodín podľa tried
.pdfRozvrh hodín podľa učební
.pdfRozvrh hodín podľa učiteľov
.pdfRozvrh krúžkovej činnosti
.pdf4.9.2019 streda
.pdf5.9.2019 štvrtok
.pdf6.9.2019 piatok
.pdf9.9.2019 pondelok
.pdf10.9. 2019 utorok
.pdf11.9.2019 streda
.pdf12.9.2019 štvrtok
.pdf13.9.2019 piatok