Pracovná ponukaPrijímacie konanieKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístokSOČ
18.04.2019 - veľkonočné prázdniny (24.4. nástup do školy)       02.05.2019 - simulované študentské eurovoľby       02.05.2019 - PČOZ MS IV.A       06.05.2019 - PČOZ MS IV.S       13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok
Motto týždňa

Keď si druhí myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. Adenauer

Vyhľadávanie

Mechanik strojov a zariadení

2413 K mechanik strojov a zariadení
4-ročné štúdium s maturitou a výučným listom

profilové predmety

 • technické kreslenie
 • strojárska technológia
 • kontrola a meranie
 • strojníctvo
 • špecifické technológie a techniky
 • grafické systémy
 • ekonomika
 • odborný výcvik

praktické vyučovanie:

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy:

 • CRAEMER Liptovský Mikuláš
 • ESOX Liptovský Mikuláš
 • HACO Liptovský Mikuláš
 • InterTechnic Liptovský Mikuláš
 • TEPRON Liptovský Mikuláš
 • TESLA Liptovský Hrádok
 • VANEX Liptovský Hrádok
 • FIVING Liptovský Mikuláš
 • GERGONNE Liptovský Mikuláš
 • RETTENMEIER Liptovský Hrádok

zručnosti absolventa

Absolvent je schopný samostatne opravovať, nastavovať a programovať číslicovo riadené obrábacie stroje, zariadenia a výrobné linky. Je schopný zostavovať funkčné celky rôznych strojov, zariadení a konštrukcií, využívaných v rôznych oblastiach priemyslu, uvádzať ich do prevádzky , vykonávať ich bežnú údržbu, diagnostikovať ich poruchy a opravovať ich. Je pripravený vykonávať aj zváračské práce a má elektrotechnickú spôsobilosť na prácu s elektrickými zariadeniami obrábacích strojov.

uplatnenie absolventa

V príprave mechanika strojov a zariadení sa spájajú remeselné zručnosti so schopnosťou ovládať priemyselné počítačové systémy. Mechanici strojov a zariadení sú dnes veľmi cennými odborníkmi výrobných firiem. Možným uplatnením sú povolania a typové pozície, ktorých jadrom je programovanie, obsluha, riadenie, zabezpečovanie chodu, kontrola a bežná údržba najrôznejších strojných zariadení v priemysle energetike, doprave a pod.

ďalšie možnosti vzdelávania

Vysokoškolské štúdium technického zamerania.

Mechanik strojov a zariadení
SOŠ polytechnická v LM v roku 2011 oslávila 140 rokov od vzniku svojej predchodkyne. Škola pôsobí v meste, kde sa odohrali významn&e...