Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Agropodnikanie - agroturistika

4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika

4-ročné štúdium s maturitou 

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy: 

 • EPONA Mútnik
 • PPS Bobrovec - Jalovec
 • GREEN LAND Liptovský Mikuláš

Profilové predmety

 • podnikanie a služby
 • služby v agroturistike
 • pestovanie rastlín
 • chov hospodárskych zvierat
 • mechanizácia
 • prax
 • výživa, kŕmenie a plemenitba v chove koní
 • teória jazdy na koni
 • pedagogika tréningu

 

ďalšie odborné predmety

 • ekonomika
 • účtovníctvo
 • turistika na vidieku
 • marketing

 

zručnosti absolventa

 • podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby a službách
 • organizačné schopnosti pri pestovateľských, chovateľských mechanizačných činnostiach
 • ovládanie odborných poľnohospodárskych prác, so zameraním na agroturistiku, chov, kŕmenie a výživu, ustajnenie a plemenitbu v chove koní
 • používanie IKT pre získavanie informácií na riadenie podniku
 • odborné práce a manuálne zručnosti pri zabezpečovaní služieb na vidieku
 • používanie zásad ochrany životného prostredia
 • zostavenie podnikateľského plánu

 

uplatnenie absolventa

 • riadiaci pracovník, technik na strednej úrovni riadenia, podnikateľ živnostník
 • poskytovateľ služieb pre turistov v rámci agroturistiky
 • spracovateľ, obchodník a sprostredkovateľ obchodu s poľnohospodárskymi produktmi
 • cvičiteľ rozličných kategórií koní
 • jazdec koní
 • tréner záujemcov o jazdectvo
 • vysokoškolské štúdium v oblasti ekonomiky, manažmentu, poľnohospodárstva, chovu koní a jazdectva (SPU Nitra - študijný program HIPOLÓGIA), prípadne aj veterinárskeho lekárstva (Fakulta alebo Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, Brno)