Prijímacie konanieMaturitaPracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       15.05.2019 - súťaž Mladý ekofarmár - Nitra       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok       17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Agropodnikanie - agroturistika

4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika (s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva)

4-ročné štúdium s maturitou 

Praktické vyučovanie

Praktické vyučovanie zabezpečujú firmy: 

 • EPONA Mútnik
 • PPS Bobrovec - Jalovec

Profilové predmety

 • podnikanie v agroturistike
 • aplikovaná ekonómia
 • pestovanie rastlín
 • tradičné poľnohospodárstvo
 • mechanizácia
 • prax
 • teória jazdy na koni
 • pedagogika tréningu

 

ďalšie odborné predmety

 • účtovníctvo
 • spracovanie poľnohospodárskych produktov
 • motorové vozidlá
 • administratíva a korešpondencia 

zručnosti absolventa

 • podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby a službách
 • organizačné schopnosti pri pestovateľských, chovateľských mechanizačných činnostiach
 • ovládanie odborných poľnohospodárskych prác so zameraním na agroturistiku, chov, kŕmenie a výživu, ustajnenie a plemenitbu v chove koní
 • používanie IKT pre získavanie informácií na riadenie podniku
 • odborné práce a manuálne zručnosti pri zabezpečovaní služieb na vidieku
 • používanie zásad ochrany životného prostredia
 • zostavenie podnikateľského plánu

 

uplatnenie absolventa

 • riadiaci pracovník, technik na strednej úrovni riadenia, podnikateľ živnostník
 • poskytovateľ služieb pre turistov v rámci agroturistiky
 • spracovateľ, obchodník a sprostredkovateľ obchodu s poľnohospodárskymi produktmi
 • cvičiteľ rozličných kategórií koní
 • jazdec koní
 • tréner záujemcov o jazdectvo
 • vysokoškolské štúdium v oblasti ekonomiky, manažmentu, poľnohospodárstva, chovu koní a jazdectva (SPU Nitra - študijný program HIPOLÓGIA), prípadne aj veterinárskeho lekárstva (Fakulta alebo Univerzita veterinárneho lekárstva Košice, Brno)