Prijímacie konanieMaturitaKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Renáta Benikovská  riaditeľka školy
 Mgr. Ján Maruškin  zástupca riaditeľa
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca
 p. Alena Sarvašová  zástupca riaditeľa pre technické a ekonomické činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 PaedDr. Jana Krčahová
 pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 nepedagogický zamestnanec
 
 Anna Horvátová  rodič žiaka školy
 Mgr. Peter Kasper  rodič žiaka školy
 Martina Horniaková  rodič žiaka školy
 
 Matúš Šuna
 študent
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Marta Gajdičiarová
 delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Janka Školová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

dokument1: Štatút rady školy

dokument2: dodatok č. 1 ku Štatútu rady školy


Žiacka školská rada

 Matúš Šuna
 IV.S  predseda
 Jakub Piatka
 III.S  podpredseda
 Alexandra Lešková  III.A  zapisovateľka
 Samuel Majdek
 III.S  kultúrny referent
 Marek Šatek
 III.S  kultúrny referent
 Diana Kacianová
 II.A  športová referentka
 Lukáš Golis
 I.S  športový referent