Pracovné ponukyPrijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
18.10.2019 - plenárne rodičovské združenie (hodina 15:00)       21.10.2019 - div. inscenácia "YOUTUBER" v ANJ       08.11.2019 - Interliga - Kežmarok       15.11.2019 - Imatrikulácia       13.12.2019 - deň otvorených dverí
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Mgr. Ján Maruškin
 riaditeľ školy (poverený vedením)
 Ing. Renáta Benikovská
 zástupca riaditeľa
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca
 Ing. Ľubomír Oravec
 vedúci ekonomického úseku
 p. Alena Sarvašová  zástupca riaditeľa pre technické a ekonomické činnosti
 Mgr. Gabriela Štefaničiaková  vedúca vedľajšej hospodárskej činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 PaedDr. Jana Krčahová
 pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 nepedagogický zamestnanec
 
 Anna Horvátová  rodič žiaka školy
 Mgr. Peter Kasper  rodič žiaka školy
 Martina Horniaková  rodič žiaka školy
 
 Matúš Šuna
 študent
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Marta Gajdičiarová
 delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Janka Školová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

dokument1: Štatút rady školy

dokument2: dodatok č. 1 ku Štatútu rady školy


Žiacka školská rada

 Matúš Šuna
 IV.S  predseda
 Samuel Majdek
 III.S  podpredseda
 Alexandra Lešková  III.A  zapisovateľka
 Jakub Piatka  III.S  športový referent
 Samuel Gejdoš  IV.S  športový referent
 Simona Jarkovská  III.A  nástenkárka
 Zuzana Kubovčíková  II.A  nástenkárka
 Filip Pecho  II.S  člen