Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
03.10.2018 - 16:00 - triedne rodičovské združenia       03.10.2018 - 15:30 - plenárne rodičovské združenie       04.10.2018 - Interliga (2 dni)       05.10.2018 - Deň zručností
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková  
 riaditeľka školy
 Mgr. Ján Maruškin  zástupca riaditeľa
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca
 Ing. Lívia Peniašková
 vedúca ekonomického úseku
 Mgr. Gabriela Štefaničiaková   vedúca vedľajšej hospodárskej činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 Ing. Marianna Halušková
 pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 nepedagogický zamestnanec
 
 Anna Horvátová  rodič žiaka školy
 Mgr. Peter Kasper  rodič žiaka školy
 Martina Horniaková  rodič žiaka školy
 
 Matúš Šuna
 študent
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Eva Rovňanová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Anna Klimíková  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

dokument: štatút rady školy


Žiacka školská rada

 Matúš Šuna
 II.S
 predseda
 Ján Hodoň
 II.A  podpredseda
 Kristína Vojtková  III.A  zapisovateľka
 Michal Javorek
 I.S  športový referent
 Lukáš Grendel  III.S  športový referent
 Patrik Devečka  III.S  športový referent
 Nina Perončíková
 II.A  kultúrny referent
 Tamara Kelčíková
 I.A  kultúrny referent
 Michal Vyparina
 II.S  kultúrny referent