Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková  
 riaditeľka školy
 Mgr. Ján Maruškin  zástupca riaditeľa
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca
 Ing. Ľubomír Oravec
 vedúci ekonomického úseku
 Mgr. Gabriela Štefaničiaková  vedúca vedľajšej hospodárskej činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 Ing. Marianna Halušková
 pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 nepedagogický zamestnanec
 
 Anna Horvátová  rodič žiaka školy
 Mgr. Peter Kasper  rodič žiaka školy
 Martina Horniaková  rodič žiaka školy
 
 Matúš Šuna
 študent
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Marta Gajdičiarová
 delegovaný zástupca ŽSK
Mgr. Janka Školová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

dokument1: Štatút rady školy

dokument2: dodatok č. 1 ku Štatútu rady školy


Žiacka školská rada

 Matúš Šuna
 III.S  predseda
 Samuel Majdek
 II.S  podpredseda
 Alexandra Lešková  II.A  zapisovateľka
 Jakub Piatka  II.S  športový referent
 Samuel Gejdoš  III.S  športový referent
 Simona Jarkovská  II.A  nástenkárka
 Zuzana Kubovčíková  I.A  nástenkárka
 Filip Pecho  I.S  člen