Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
03.05.2021 - prijímacie konanie
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Renáta Benikovská  riaditeľka školy
 Ing. Ján Letavaj  zástupca riaditeľa
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca

 zástupca riaditeľa pre technické a ekonomické činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 PaedDr. Jana Krčahová
 pedagogický zamestnanec
 p. Darina Beňová
 nepedagogický zamestnanec
 
 Monika Bukovinská
 rodič žiaka školy
 Mgr. Peter Kasper  rodič žiaka školy
 Alena Porubänová
 rodič žiaka školy
 
Jakub Piatka
 študent
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Marta Gajdičiarová
 delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Janka Školová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Erik Gemzický, PhD.
 delegovaný zástupca ŽSK

Štatút rady školy a jeho dodatky spolu s výročnými správami nájdete na tejto stránke.


Žiacka školská rada

 Jakub Piatka
 IV.S  predseda
 Samuel Majdek
 IV.S  podpredseda
 Alexandra Lešková  IV.A  zapisovateľka
 Marek Šatek
 IV.S  kultúrny referent
 Diana Kacianová
 III.A  športová referentka
 Lukáš Golis
 II.S  športový referent