Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokWWW linkyKomisionálne skúšky
29.03.2018 - veľkonočné prázdniny (do 3.4. vrátane)       10.04.2018 - súťaž NAJ agro chlapec       20.04.2018 - Ja Slovensko       20.04.2018 - INTERLIGA       23.04.2018 - Deň zelenej školy (týždeň)       26.04.2018 - Job EXPO Nitra       07.05.2018 - MS PČOZ IV.S       10.05.2018 - MS PČOZ IV.A       14.05.2018 - prijímacie konanie (dva dni)       21.05.2018 - ÚFIČ MS - SJL, AJ, TČOZ
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Vedenie a rada školy

Pedagogické vedenie školy

 Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková  
 riaditeľka školy
 Ing. Renáta Benikovská  zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
 Mgr. Ján Maruškin  zástupca riaditeľa pre prax a odborný výcvik
 PhDr. Tatiana Kůsová  výchovný poradca
 Ing. Petra Záhradníková
 zástupca pre technicko-ekonomické činnosti


Rada školy

 Ing. Stanislav Ferianc                  
 predseda, pedagogický zamestnanec
 Ing. Marianna Halušková
 podpredseda, pedagogický zamestnanec
p. Darina Beňová
 tajomníčka, nepedagogický zamestnanec
 
 Anna Horvátová  rodič žiaka školy
 Martina Horniaková  rodič žiaka školy
 
 Ladislav Papik  študent
 
 Ing. Dana Flórová  delegovaný zástupca ŽSK
 Mgr. Eva Rovňanová  delegovaný zástupca ŽSK
 Ing. Anna Klimíková  delegovaný zástupca ŽSK
 Marián Vojtík  delegovaný zástupca ŽSK

dokument: štatút rady školy


Žiacka školská rada

 Ladislav Papik  III.A
 predseda
 Kristína Vojtková
 II.A  podpredseda
 Kristína Vojtková  II.A  tajomník
 Milan Komendák  III.S  športový referent
 Patrik Devečka  II.A  športový referent
 Nikola Škutová  II.A  kultúrny referent
 Mária Balážecová  II.A  kultúrny referent
 Ivana Dlužaninová  I.A  člen
 Matúš Šuna  I.S  člen
 Martin Klamár  II.S  člen
 Martin Tomíček  II.S  člen