Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
12.10.2020 - dištančné vzdelávanie až do odvolania
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

MATURITA
 
Externá časť a písomná forma internej časti MS:
16. marec 2021 – EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
17. marec 2021 – EČ a PFIČ z anglického jazyka

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

3. - 8. apríl 2021

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS

3. - 8. september 2021

 

Praktická časť odbornej zložky MS:

3. máj 2021 -  IV.A  - 4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika

4. máj 2021 - II.NŠ - 4512 L poľnohospodár
3. - 4. máj 2021 - IV.S - 2413 K mechanik strojov a zariadení


Ústna forma internej časti
17. - 19. máj 2021

 

Informácie ohľadom maturitnej skúšky

www.nucem.sk

organizácia PČOZ nájdete

 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

17.6. 2021 - 18.6.2021 - II.PV 4572 F poľnohospodárska výroba

 

KURZ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

11.6.2020 - dvojročný učebný odbor


PEDAGOGICKÉ PORADY - pedagogickí pracovníci

Priebežné porady

16.11.2020 o 14,00 h. 1/4 ročná hodnotiaca porada
25.01.2021 o 14,00 h. 1/2 ročná klasifikačná porada
19.04.2021 o 14,00 h. 3/4 ročná hodnotiaca porada


Koncoročné porady

05.05.2021 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich maturujúcich ročníkov (IV.A, IV.S, II.NŠ)
10.06.2021 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich učebných odborov (II.PV)
24.06.2021 o 13,00 h. koncoročná klasifikačná porada ostatných ročníkov - povinná účasť


Ostatné porady

25.8.2021 13:00 h. pedagogická rada - povinná účasť

 

prázdniny

posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

termín prázdnin --------------------

začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október 2020

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

2. február 2021

(utorok)

jarné

12. február 2021

(piatok)

15. február 2021

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

veľkonočné 

31. marec 2021

(streda)

1. apríl 2021

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl 2021

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)