Rozvrh hodínPrijímacie konanieTK, IZKWWW linkyJedálny lístok
11.09.2017 - zasadnutie predsedníctva ZSCHOK       11.09.2017 - opravné maturitné a záverečné skúšky       15.09.2017 - ERASMUS+       20.09.2017 - klub strojárov       29.09.2017 - plenárne rodičovské združenie       13.10.2017 - Zatváranie Demänovky
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

MATURITA 2017
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín
14. marec 2017 – EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
15. marec 2017 – EČ a PFIČ z anglického jazyka a nemeckého jazyka
16. marec 2017 – EČ a PFIČ z matematiky

Náhradný termín
4. apríla – 7. apríla 2017.Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEm na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 27. marca 2017.

Praktická časť MS:
IV.A - 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

IV.P - 2940 M 08 potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve

termín 2. máj 2017

Ústna forma internej časti
Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia jednotlivým stredným školám príslušné OŠ OÚ v ich územnej pôsobnosti v čase od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.


ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2017

4572 F poľnohospodárska výroba

4524 H agromechanizátor, opravár

termín 19.6.2017 - 22.6.2017

 

Termíny ostatných skúšok nájdete tu.PEDAGOGICKÉ PORADY - Pedagogickí pracovníci

15.11.2016 o 13,00 h. 1/4 ročná hodnotiaca porada
25.01.2017 o 14,00 h. 1/2 ročná klasifikačná porada
19.04.2017 o 14,00 h. 3/4 ročná hodnotiaca porada
10.05.2017 o 13,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich maturujúcich ročníkov
15.06.2017 o 13,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich učebných odborov
26.06.2017 o 13,00 h. koncoročná klasifikačná porada ostatných ročníkov

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 – 5. január 2018                            8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné 16. február 2018 (piatok) 19. február – 23. február   2018 26. február 2018 (pondelok)
veľkonočné  28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018           (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)