Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
03.09.2018 - začiatok vyučovania po prázdninách
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

MATURITA 2018
Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

Riadny termín
13. marec 2018 – EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
14. marec 2018 – EČ a PFIČ z anglického jazyka a nemeckého jazyka
15. marec 2018 – EČ a PFIČ z matematiky

Náhradný termín
od 10. apríla do 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 26. marca 2018.

Praktická časť MS:
9.5. 2018 - IV.A  4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
7.5.2018 - IV.S 2413 K mechanik strojov a zariadení

Ústna forma internej časti
21.5.2018 - 23.5.2018

Opravný termín EČ a PFIČ
termín od 4. septembra do 7. septembra 2018


ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2018

20.6. 2018 - 21.6.2018 - 4572 F poľnohospodárska výroba
18.6. 2018 - 19.6.2018 - 4524 H agromechanizátor, opravár
 

Termíny ostatných skúšok nájdete tu.PEDAGOGICKÉ PORADY - Pedagogickí pracovníci

14.11.2017 o 14,00 h. 1/4 ročná hodnotiaca porada
25.01.2018 o 14,00 h. 1/2 ročná klasifikačná porada
16.04.2018 o 14,00 h. 3/4 ročná hodnotiaca porada

09.05.2018 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich maturujúcich ročníkov (IV.AS)
13.06.2018 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich učebných odborov (III.AM, II.PV)
25.06.2018 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada ostatných ročníkov

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 – 5. január 2018                            8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
jarné 16. február 2018 (piatok) 19. február – 23. február   2018 26. február 2018 (pondelok)
veľkonočné  28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018           (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)