Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

MATURITA
 
Externá časť a písomná forma internej časti
12. marec 2019 – EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
13. marec 2019 – EČ a PFIČ z anglického jazyka a nemeckého jazyka
14. marec 2019 – EČ a PFIČ z matematiky

Náhradný termín

9. - 12. apríl 2019- EČ a PFIČ maturitnej skúšky

 

Náhradný termín

9. - 12. apríl 2019 - EČ a PFIČ maturitnej skúšky


Opravný termín

3. - 6. september 2019

 


Opravný termín

3. - 6. september 2019


Praktická časť MS:
2.5. 2019 a 3.5.2019 - IV.A  4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika
6.5.2019 - IV.S 2413 K mechanik strojov a zariadení

Ústna forma internej časti
20.5.2019 - 22.5.2019

 

Opravný termín EČ a PFIČ
 


ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

17.6. 2019 - 18.6.2019 - 4524 H agromechanizátor, opravár
19.6. 2019 - 20.6.2019 - 4572 F poľnohospodárska výroba

KURZ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

3.5.2019 - dvojročný učebný odbor

 

Termíny ostatných skúšok nájdete tu.


PEDAGOGICKÉ PORADY - Pedagogickí pracovníci

14.11.2018 o 14,00 h. 1/4 ročná hodnotiaca porada
28.01.2019 o 14,00 h. 1/2 ročná klasifikačná porada
17.04.2019 o 14,00 h. 3/4 ročná hodnotiaca porada

9.05.2019 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich maturujúcich ročníkov (IV.AS)
11.06.2019 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich učebných odborov (III.AM, II.PV)
25.06.2019 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada ostatných ročníkov

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok) 22. december 2018 – 7. január 2019                           8. január 2019 (pondelok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
jarné 1. marec 2019 (piatok) 4. marec – 8. marec   2019 11. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné  17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019           (streda)
letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)