Komisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
01.07.2020 - letné prázdniny       24.08.2020 - komisionálne skúšky       02.09.2020 - začiatok školského roka (8:00)
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Dôležité termíny

MATURITA
 
Externá časť a písomná forma internej časti MS:
17. marec 2020 – EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry
18. marec 2020 – EČ a PFIČ z anglického jazyka a nemeckého jazyka
19. marec 2020 – EČ a PFIČ z matematiky

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

31. marec - 3. apríl 2020

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS

3. september - 8. september 2020


Praktická časť odbornej zložky MS:
29.4.2020 - IV.A  4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika
27.4.2020 až 28.4.2020 - IV.S 2413 K mechanik strojov a zariadení

Organizáciu PČOZ nájdete tu.

Ústna forma internej časti
18.5.2020 - 21.5.2020

Informácie ohľadom maturitnej skúšky

pre výchovného poradcu, triedneho učiteľa, rodiča a žiaka nájdete na tomto odkaze


ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY

16.6. 2020 - 17.6.2020 - III.AM  4524 H agromechanizátor, opravár
18.6. 2020 - 19.6.2020 - II.PV 4572 F poľnohospodárska výroba

KURZ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

11.6.2020 - dvojročný učebný odbor

 

Termíny ostatných skúšok nájdete tu.


PEDAGOGICKÉ PORADY - Pedagogickí pracovníci

14.11.2019 o 14,00 h. 1/4 ročná hodnotiaca porada
28.01.2020 o 14,00 h. 1/2 ročná klasifikačná porada
17.04.2020 o 14,00 h. 3/4 ročná hodnotiaca porada

06.05.2020 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich maturujúcich ročníkov (IV.A, IV.S)
10.06.2020 o 14,00 h. koncoročná klasifikačná porada končiacich učebných odborov (III.AM, II.PV)
24.06.2020 o 13,00 h. koncoročná klasifikačná porada ostatných ročníkov

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október – 31. október 2019 4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 31. január 2020 (piatok) 3. február 2020 4. február 2020 (utorok)
jarné 21. február 2020 (piatok) 24. február – 28. február 2020 2. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné  8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl 2020 15. apríl 2020 (streda)
letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl – 31. august 2020 2. september 2020 (streda)