Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

23.5.2018 TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS 2018

23.5.2018 vstúpili do „tretieho kola maturitného ringu“ žiaci študijných odborov agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a mechanik strojov a zariadení. Je potešujúce, že všetci žiaci úspešne absolvovali poslednú časť maturitnej skúšky, ktorou bola teoretická časť odbornej zložky. Vo fotogalérii prinášame zábery z atmosféry, ktorá vládla počas tejto časti MS v IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Žiaci IV.A sa nezmazateľne zapíšu do histórie školy nielen tým, že sú našimi poslednými absolventami študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ale aj tým, že získali pre školu, počas štúdia , štyri prvé miesta na celoslovenských súťažiach a jasne dominovali aj v troch ročníkoch školskej súťaže Mladý jazdec SOŠP.

PREHĽAD NAJVÝRAZNEJŠÍCH ÚSPECHOV ŽIAKOV IV.A POČAS CELÉHO ŠTÚDIA V CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH

Školský rok 2014/2015

Ladislav PAPIK

Školský rok 2016/2017

Simona ŠVAJDOVÁ       

Školský rok 2017/2018

Tatiana BAŠISTOVÁ, Michaela BIELIKOVÁ, Miriam KUNOVÁ, Ladislav PAPIK, Nikola ŠVECOVÁ

 

PREHĽAD UMIESTNENIA ŽIAKOV IV.A V PRVÝCH TROCH ROČNÍKOCH ŠKOLSKEJ SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠP

Školský rok 2014/2015

I. ROČNÍK         ROZHOVOR S VÍŤAZMI SÚŤAŽE

Školský rok 2015/2016

II. ROČNÍK

Školský rok 2016/2017

III. ROČNÍK

 

VYBRATÉ AKTIVITY V RÁMCI JA FIRMA A & H

JA FIRMA A & H

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

 24.5.2017 TEORETICKÁ ČASŤ OZ IV.A 

+ ďalšie články, ktoré sú obsahovo zamerané na MS v predchádzajúcom období

autor: T.H

Fotogaléria

Zatiaľ učebňa zíva prázdnotou, čo sa týka
prítomnosti členov skúšobnej m
Nechýbala ani didaktická technika a pomôcky.
Aj TČ OZ MS 2018 sme využili na prezentáciu
úspechov IV.A v oblasti jazdec
Nezabudli sme ani na prezentáciu prvých miest,
ktoré získala IV.A na celoslov
MT 16 VÝCVIK JAZDCA
TČ OZ MS 2018 odštartovala suv
MT 21 ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI SVALOV TRÉNINGOM A
VÝŽIVOU
MT 8 PLEMENITBA V CHOVE KONÍ
MT 25 VZNIK ÚNAVY KOŇA
MT 18 PREVENCIA A CHOROBY V CHOVE KONÍ
MT 2 POHYBOVÁ SÚSTAVA KOŇA
Maturitná skúšobná komisia skonštatovala dobrú
úroveň vedomosti, čo sa odzrka