Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka       13.06.2018 - župná kalokagatia       18.06.2018 - záverečné skúšky III.AM (2 dni)       19.06.2018 - prijímacie konanie 2. kolo       20.06.2018 - záverečné skúšky II.PV (2 dni)
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

23.5.2018 TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS 2018

23.5.2018 vstúpili do „tretieho kola maturitného ringu“ žiaci študijných odborov agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a mechanik strojov a zariadení. Je potešujúce, že všetci žiaci úspešne absolvovali poslednú časť maturitnej skúšky, ktorou bola teoretická časť odbornej zložky. Vo fotogalérii prinášame zábery z atmosféry, ktorá vládla počas tejto časti MS v IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Žiaci IV.A sa nezmazateľne zapíšu do histórie školy nielen tým, že sú našimi poslednými absolventami študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ale aj tým, že získali pre školu, počas štúdia , štyri prvé miesta na celoslovenských súťažiach a jasne dominovali aj v troch ročníkoch školskej súťaže Mladý jazdec SOŠP.

PREHĽAD NAJVÝRAZNEJŠÍCH ÚSPECHOV ŽIAKOV IV.A POČAS CELÉHO ŠTÚDIA V CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH

Školský rok 2014/2015

Ladislav PAPIK

Školský rok 2016/2017

Simona ŠVAJDOVÁ       

Školský rok 2017/2018

Tatiana BAŠISTOVÁ, Michaela BIELIKOVÁ, Miriam KUNOVÁ, Ladislav PAPIK, Nikola ŠVECOVÁ

 

PREHĽAD UMIESTNENIA ŽIAKOV IV.A V PRVÝCH TROCH ROČNÍKOCH ŠKOLSKEJ SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠP

Školský rok 2014/2015

I. ROČNÍK         ROZHOVOR S VÍŤAZMI SÚŤAŽE

Školský rok 2015/2016

II. ROČNÍK

Školský rok 2016/2017

III. ROČNÍK

 

VYBRATÉ AKTIVITY V RÁMCI JA FIRMA A & H

JA FIRMA A & H

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

 24.5.2017 TEORETICKÁ ČASŤ OZ IV.A 

+ ďalšie články, ktoré sú obsahovo zamerané na MS v predchádzajúcom období

autor: T.H

Fotogaléria

Zatiaľ učebňa zíva prázdnotou, čo sa týka
prítomnosti členov skúšobnej m
Nechýbala ani didaktická technika a pomôcky.
Aj TČ OZ MS 2018 sme využili na prezentáciu
úspechov IV.A v oblasti jazdec
Nezabudli sme ani na prezentáciu prvých miest,
ktoré získala IV.A na celoslov
MT 16 VÝCVIK JAZDCA
TČ OZ MS 2018 odštartovala suv
MT 21 ZVYŠOVANIE ÚČINNOSTI SVALOV TRÉNINGOM A
VÝŽIVOU
MT 8 PLEMENITBA V CHOVE KONÍ
MT 25 VZNIK ÚNAVY KOŇA
MT 18 PREVENCIA A CHOROBY V CHOVE KONÍ
MT 2 POHYBOVÁ SÚSTAVA KOŇA
Maturitná skúšobná komisia skonštatovala dobrú
úroveň vedomosti, čo sa odzrka