Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

24.V.2017 FINÁLE MS 2017 TČOZ

Finálovým kolom sa, v podobe teoretickej časti odbornej zložky, 24.V.2017 skončili MS 2017 v kombinovanej triede IV.AP študijných odborov agropodnikanie – chov koní a jazdectvo a potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve. O tom, že neplatí u žiakov končiacich ročníkov obľúbená veta „ maturita formalita“, svedčí fakt, že z 19 žiakov v obidvoch odboroch, úspešne zvládlo všetky súčasti maturitnej skúšky 14 žiakov / 4 nezvládli niektorú z časti MS a 1 bude opakovať ročník /. Táto bilancia môže byť aj určitým mementom pre budúcnosť, že maturitnej skúške treba venovať takú pozornosť , ako si táto skúška dospelosti zaslúži.  Je dvakrát smutné, že všetci 4 žiaci , ktorí nezvládli  MS v plnom rozsahu, sú žiakmi študijného odboru potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve. O tento študijný odbor je dlhodobo minimálny záujem a preto môžeme povedať, že aj  v budúcnosti bude problematické otvoriť prvý ročník. Preto absolventi z triedy IV.P budú pravdepodobne poslednými v jeho histórii na našej škole.  

Fotogaléria je zameraná na absolvovanie TČOZ v študijnom odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo.

Záver TČOZ si môžete pozrieť tu :

ulozto.cz/!dHse6KkWbmLi/p5240045-avi

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

2.V.2017 PRAKTICKÁ ČAST ODBORNEJ ZLOŽKY MS 2017  / agropodnikanie - chov koní a jazdectvo / :

polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2015/2016

24.V.2017 a 25.V.2017 PRAKTICKÁ A TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY  MS 2016 :

/ agropodnikanie - chov koní a jazdectvo /

polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky obsahovo zamerané na MS v predchádzajúcich rokoch

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Katarína PETERCOVÁ
Téma : Vznik únavy koňa.
Helena ČERŇAVOVÁ
Téma: Výživa a kŕmenie koní.
Júlia DZEDZINOVÁ
Téma : Drezúra, ako východisko
Pavol KOVÁCS
Téma: Výcvik jazdca.
Tomáš MAZUR
Téma: Chovateľské prostredie v
Frederika ŠIMOVÁ
Téma: Žrebnosť a žrebenie.
Melissa ŠVIHLOVÁ
Téma: Jazdecký šport.
Simona TVARUŽKOVÁ
Téma : Výkonnosť koní.