Prijímacie konanieMaturitaPracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       15.05.2019 - súťaž Mladý ekofarmár - Nitra       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok       17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ

II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ, ktorý sa uskutočnil 10.VI.2016, priniesol v porovnaní s I. ROČNÍKOM, niekoľko zaujímavých zmien. V prvom rade došlo k zmene miesta súťažného zápolenia. Tento ročník sa uskutočnil v areáli JK EPONA Mútnik, kde sa v tomto školskom roku  vyučuje predmet prax v študijnom odbore agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, agropodnikanie – agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva. Podmienky pre vyučovanie praxe, ale aj pre realizáciu súťaže sú priam vynikajúce. Druhou zaujímavosťou je prehĺbenie dominancie triedy II.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ktorej žiačky v troch hodnotených súťažných disciplínach / UZDENIE A SEDLANIE, DREZÚRNA ČASŤ SÚŤAŽE, PARKÚR / získali 3 PRVÉ MIESTA, 2 DRUHÉ MIESTA a 3 TRETIE MIESTA. Len v parkúrovej časti súťaže sa podarilo narušiť ich dominanciu Tomášovi MAZUROVI III.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, ktorý sa umiestnil na II. MIESTE a tak neobhájil prvenstvo z prvého ročníka. Z II.A podala super výkon Michaela BIELIKOVÁ, ktorá bola prvá vo všetkých troch súťažných disciplínach. Výborne jej sekundovali spolužiačky Tatiana BAŠISTOVÁ, ktorá získala dve druhé miesta a jedno tretie miesto a Nikola ŠVECOVÁ, ktorá sa umiestnila dvakrát na treťom mieste. Okrem ich jazdeckého majstrovstva sa na ich výsledku podpísal  fakt, že v rámci štúdia absolvovali SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA.   Skúšky úspešne absolvoval aj Tomáš MAZUR. Samozrejme treba pochváliť za účasť v súťaži aj ostatných súťažiacich, ktorí sa síce neumiestnili na prvých troch miestach, ale ich výkony sú prísľubom pre budúcnosť súťaže a určite ešte o nich budeme počuť. Okrem Júlie DZEDZINOVEJ ide hlavne o žiačky I.A    , ktoré po získaní prvých skúsenosti so súťažou môžu prehovoriť do poradia na prvých miestach už v nasledujúcom ročníku súťaže. Poďakovanie vedenia školy patrí nielen súťažiacim, ale aj organizátorom súťaže. Na jej príprave a realizácii sa podieľala  pani učiteľka predmetu prax Ing. Andrea ILAVSKÁ, a z radov žiakov najvýraznejšou mierou prispeli k jej úspešnému zvládnutiu Pavol KOVÁCS III.A, Ladislav PAPIK II.A, ktorí mohli čerpať zo skúsenosti získaných pri organizácii prvého ročníka. Technickú pomoc zabezpečovala III.A. Práve žiačke z tejto triedy Katke PETERCOVEJ, môžeme poďakovať za podrobne spracovanú fotodokumentáciu súťaže. Veľké poďakovanie patrí JK Epona Mútnik, kde sme našli nielen výborné podmienky na absolvovanie vyučovania predmetu prax, ale aj veľkú ústretovosť pri organizovaní II. ROČNÍKA MLADÝ JAZDEC SOŠP.

Výsledkovú listinu nájdete v prílohách.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

I. ROČNÍK  SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ :

www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H, K.P, P.K

Fotogaléria

Prológom k samotnej súťaži bolo zoznámenie
súťažiacich s rozmiestnením pa
Hlavnými informátormi o charaktere parkúru a
drezúrnych úloh boli Pavol KOV
Tomáš MAZUR III.A
Sústredenie pred štartom. Poda
A ide sa na vec !
Tatiana BAŠISTOVÁ II.A
Súťažná disciplína : Uzdenie a
Tatiana BAŠISTOVÁ II.A
Držte palce, som na rade !
Michaela JACKOVÁ I.A
Na trať sa vydáva prvý z nováč
Monika GOLLNEROVÁ I.A
Druhý nováčik súťaže prichádza
Nikola ŠVECOVÁ II.A
Nikola patrila medzi faforitky
A mám to za sebou !
Júlia DZEDZINOVÁ III.A
Správne uzdenie a sedlanie koň
Júlia DZEDZINOVÁ III.A v akcii.
Ešte zapózovať pre propagačné účely.
Nora ZOŠÁKOVÁ I.A
Nora bola posledným nováčikom
Michaela BIELIKOVÁ II.A
TO NAJLEPŠIE NAKONIEC ! Michae
Celkom príjemným spestrením súťaže bola aj účasť
" najmladšieho " diváka, ktorý
Ešte nechať kone vydýchať a budeme vedieť ako sme
dopadli.
Chvíľa čakania na oznámenie výsledkov.
Nikola ŠVECOVÁ II.A
III. MIESTO : UZDENIE A SEDLAN
Tatiana BAŠISTOVÁ II.A
II. MIESTO : UZDENIE A SEDLANI
Michaela BIELIKOVÁ II.A
I. MIESTO : UZDENIE A SEDLANIE
Tatiana BAŠISTOVÁ II.A
III. MIESTO : PARKÚROVÉ SKÁKA
Tomáš MAZUR III.A
II. MIESTO : PARKÚROVÉ SKÁKANI
Michaela BIELIKOVÁ II.A
I. MIESTO : PARKÚROVÉ SKÁKANIE
Nikola ŠVECOVÁ II.A
III. MIESTO : DREZÚRNA ČASŤ S
Tatiana BAŠISTOVÁ II.A
II. MIESTO : PARKÚROVÁ ČASŤ SÚ
Michaela BIELIKOVÁ II.A
I. MIESTO : DREZÚRNA ČASŤ SÚŤA
Ešte raz súťažiaci a hlavná časť realizačného tímu
ZĽAVA - DOPRAVA : Nora ZOŠÁKOV

Prílohy

.docxVÝSLEDKOVÁ LISTINA
II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC
.pdfVÝSLEDKOVÁ LISTINA
II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC