Pracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
22.09.2020 - cvičenia OŽAZ podľa rozpisu (v priebehu týždňa)
Motto týždňa

Nastavovať tvár zmene a byť duchom slobodný v hre osudu, je neporaziteľná sila. H.Keller

Vyhľadávanie

Úvod

Organizácia a podmienky šk. roka 2020/21
 Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník &ndash...

Metodický deň
zamestnancov SOŠ polytechnickej   3. júl akoby sa stal už tradičným dátumom  na absolvovanie zaujímavého a tematicky zameraného ...

Žiaci a ich miláčikovia
zapálenie jazdca + dôvera koňa = úžasný výsledok Aj takto môže vyzerať dokonalý súlad medzi nebom a zemou, keď robí&scaro...

Tatranskí rytieri
víťaz 1. miesto v kategórii SŠ - SOŠ polytechnická „Zero WASTE  - produkuje čo najmenej  odpadu  “ Projekt „Tatranskí r...

Koronavírus - informácie a pokyny
Opatrenie Ministerstva školstba, vedy, výskumu a športu SR proti šíreniu koronavírusu zo dňa 24.03.2020:   školy ostanú zatvorené ...

Otvorenie školy 29.6.2020
Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 v Liptovskom Mikuláš...

CHVÁLIME ZA ZAUJÍMAVÚ AKTIVITU BETKU VLČKOVÚ II.A a Ľuboša TEKELJAKA III.A
Aj keď pandémia CORONAVÍRUSU COVID 19 znemožnila, na dlhšiu dobu, „ normálne“ fungovanie škôl, našli sa medzi našimi žiakmi tak&iacut...

Obnovenie platnosti preukazu v skratke
Čo je potrebné: známka je určená pre sprístupnenie zliav (môžete si ju objednať osobne alebo u pána Štefaničiaka) pre dopravu treba zaslať S...

Zahraničná stáž vo Francúzsku
V turnuse od 14.9. do 5.10. 2019 – začiatkom školského roku 2019/2020  sa 16 žiakov 3 rôznych odborov našej školy zúčastnilo zahraničnej pracov...

Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov
Počas prerušenia vyučovania sa budú hodnotiť všetky predmety okrem administratívy a korešpondencie v triede I.NŠ a odborného výcviku v tride ...

Veľkonočné prázdniny
Vážená pani riaditeľka, milý profesorský zbor a študenti, neočakávaná situácia, príchod Corona-19 spôsobila, že od 19. marca sm...

PONUKA SLUŠNE PLATENEJ PRÁCE, V RÁMCI BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI, PRE ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY


3.3.2020 a 4.3.2020 32. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ
32. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ  sa uskutočnil počas dvoch súťažných dní. 3.3.2020 sa so prezentáciami svojich prác predstavili žia...

ĎALŠIA UKÁŽKA CHOVATEĽSKÝCH ZÁĽUB NAŠÍCH ŽIAKOV.
Sme veľmi radi, že po našom článku o chove myšiek Simonou KUSTREJOVOU II.A : tu , sa rozhodli aj ďalší žiaci zo študijného odboru agropodnikanie - agro...

MILÁ NÁVŠTEVA NA NAŠEJ ŠKOLE.
Milým spestrením školského života bola ďalšia ukážka chovateľských aktivít našich žiakov. Tento školský rok sme už mohli ob...

SEMIFINÁLE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2020 KLOPE NA DVERE
Neklamným dôkazom blížiaceho sa semifinále  VIII. ROČNÍKA SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2020 je aj registrácia súťažiacich ...