Pracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
22.09.2020 - cvičenia OŽAZ podľa rozpisu (v priebehu týždňa)
Motto týždňa

Nastavovať tvár zmene a byť duchom slobodný v hre osudu, je neporaziteľná sila. H.Keller

Vyhľadávanie

Prijímacie konanie

 

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok
 

na nenaplnený počet miest jednotlivých študijných a učebných odborov.

Riaditeľka SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš vydá do 23.06.2020 rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium, ktoré si zákonní zástupcovia môžu prevziať osobne a v prípade prijatia ich dcéry/syna môžu obratom (najneskôr však do 30.06.2020) odovzdať škole záväzné potvrdenie, že ich dcéra/syn nastupuje/nenastupuje na štúdium. 

V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na číslach

044/5521849 alebo 0905 738 843.

 

kód odboru

názov odboru

zapísaní žiaci

voľné miesta

4-ročné študijné odbory

2412 K

mechanik číslicovo riadených strojov

5

3

2413 K

mechanik strojov a zariadení

10

0

2868 K

technik spracovania plastov

1

12

4210 M 11

agropodnikanie – agroturistika

11

6

3-ročné učebné odbory

4524 H

agromechanizátor, opravár

10

1

2987 H 01

biochemik – mliekarská výroba

0

6

2-ročné učebné odbory

4572 F

poľnohospodárska výroba

5

4

2982 F

potravinárska výroba

9

0

 

Ponuka študijných a učebných odborov

 

 

 

* - odbor je v systéme duálneho vzdelávania

ako to vyzerá u nás v škole si môžete pozrieť vo virtuálnej prehliadke školy