Prijímacie konanieMaturitaKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.02.2020 - jarné prázdniny
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Maturita

Základné informácie
o maturitnej skúške 2020 Žiaci štvrtého ročníka do 30. septembra 2019 písomne oznámia triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitn&uacu...

EČ a PFIČ MS
Termíny externej častri a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020: zo slovenského jazyka a literatúry:&nb...

PČOZ MS
Praktická časť odbornej zložky MS

ÚFIČ MS
Harmonogram maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období september 2019:  

Maturanti o maturite
  Ako funguje maturitná skúška?   Ako sa hodnotí EČ MS?   Ako prebieha maturitná skúška?