Prijímacie konanieKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínPracovné ponukyJedálny lístok
27.01.2020 - lyžiarsky kurz (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Maturita

Rozpis ÚFIČ maturitnej skúšky
V prílohách nájdete organizáciu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre šk. rok 2018/2019.

Žiadosť o vykonanie opravnej MS
V prílohe je žiadosť vo formáte PDF a DOC.

Organizácia PČOZ
V prílohe nájdete organizáciu praktickej časti maturitnej skúšky pre šk. rok 2018/2019.