Prijímacie konanieMaturitaPracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       15.05.2019 - súťaž Mladý ekofarmár - Nitra       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok       17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

16.3.2018 KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

16.3.2018 sa uskutočnilo Krajské kolo súťaže MLADÝ EKOFARMÁR.Jeho už tradičným organizátorom bola SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.Našu školu reprezentovali Kristína VOJTKOVÁ III.A a Ján HODOŇ II.A. Obidvaja sú žiakmi v študijnom odbore agropodnikanie - agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva. Ich príprava na súťaž bola, ako minulé ročníky , poznačená hľadaním firiem, kde by mohli absolvovať prípravu na chemické rozbory mlieka a nácvik vlastného dojenia, lebo škola takéto možnosti nemá.. Znova nám bola ochotná pomôcť Liptovská mliekáreň, a.s. Nácvik strojového získavania mlieka dojením absolvovali na farme PD Liptovský Mikuláš. Za ich ústretovosť im, touto cestou, ďakujeme. Príprave zodpovedalo aj umiestnenie našich žiakov. Kristína VOJTKOVÁ  sa umiestnila na IV. MIESTE a Ján HODOŇ na V. MIESTE. Získané umiestnenie im umožnilo nominovať sa na celoštátne kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 9. - 11.5.2018 na SOŠ Kežmarok.

Kto má záujem o prehľad všetkých súťažných úloh, ktoré súťažiaci plnia v rámci súťaže, nájde ich tu :

www.siov.sk/Documents/08-11-2017/Metodick%C3%BD_pokyn_Mlad%C3%BD_ekofam%C3%A1r_2017_2018%20na%20web.pdf

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

10.V. - 12.5.2017

FINÁLE 18. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR :

www.polytechnika.sk/index.php

8.3.2017

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR :

www.spospredza.edu.sk/2017/03/krajske-kolo-sutaze-mlady-ekofarmar/

 

Školský rok 2012/2013

25. - 27.III.2012

14. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

polytechnika.sk/index.php

 

Školský rok 2011/2012

29. - 30.III.2012

13. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR

polytechnika.sk/index.php

 


autor: T.H

Fotogaléria