Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

25. III. - 27. III. 2013 CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR / SÚŤAŽ O MLIEKU /

V dňoch 25. III. – 27. III. 2013 sa uskutočnilo CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE MLADÝ EKOFARMÁR / SÚŤAŽ O MLIEKU /. Miesto konania 14. ročníka súťaže bolo na Strednej odbornej škole, Kušnierska brána v Kežmarku a na PD podielnikov Kežmarok. Súťaž, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch pozostávala zo štyroch súťažných disciplín.

1/ Vedomostný test o mlieku = max. 30 bodov.
2/ Vlastné dojenie = max. 35 bodov
3/ Hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky = max. 15 bodov
4/ Laboratórne skúšky surového plnotučného kravského mlieka = max. 19 bodov
 
Detailnejšiu charakteristiku jednotllivých súťažných disciplín nájdete v prílohe.
 
Po našej premiérovej účasti v minulom školskom roku, kde nás reprezentoval Matej ŠUCHTÁR IV.ŠP sa tohto ročníka zúčastnili dvaja žiaci našej školy. Okrem Mateja ŠUCHTÁRA IV.ŠP reprezentovala našu školu aj Simona GREŠÍKOVÁ III.ŽP. V štartovnom poli 24 účastníkov súťaže Matej obsadil v celkovom hodnotení slušné 18. MIESTO. Simona zaplatila nováčikovskú daň a umiestnila sa na 21. MIESTE. Ako budete vidieť vo výsledkovej listine, ktorá je súčasťou príloh, v prvej a druhej disciplíne boli rovnocennými súpermi aj súťažiacim, ktorí sa v celkovom hodnotení umiestnili v prvej desiatke. Zlom nastal, tak ako v predchádzajúcom ročníku, v tretej a štvrtej disciplíne, kde za najlepšími výrazne zaostali. Objektívne však musíme priznať, že na laboratórne skúšky a na hodnotenie kvality mlieka nemáme materiálne podmienky a príprava na túto časť súťaže v Liptovskej mliekárni, a.s. by si vyžadovala dlhší čas. Treba však vyzdvihnúť chuť obidvoch zapojiť sa do súťaže aj napriek tomu, že obidvaja študujú v študijných odboroch, kde sa problematika kravského mlieka vyučuje len minimálne a v iných súvislostiach, ako boli zamerané súťažné disciplíny.
 
Svoje osobné zážitky zo súťaže poskytla Simona GREŠÍKOVÁ III.ŽP :
 
 
Táto súťaž bola pre mňa niečím novým a zaujímavým. Pretože neštudujem odbor, ktorý by mal v náplní učivo, ktoré bola súčasťou súťažných disciplín, bolo to pre mňa ešte náročnejšie. Súťaž však bola nakoniec pre mňa veľkým zážitkom a dobrou skúsenosťou. Napríklad pri samotnom dojení som musela prekonať určitú mieru strachu zo samotného zvieraťa. Po takomto oboznámení s prácou pri získavaní mlieka a jeho ošetrení po nadojení si viac vážim samotné mlieko a mliečne výrobky, pretože je za nimi aj veľa driny. Už počas prípravy  na súťaž som sa dostala do priestorov Liptovskej mliekarne , kde by som sa za normálnych okolnosti len tak nedostala.  Mrzí ma , že škola má slabé vybavenie svojho chemického laboratória a preto sme museli na prípravu využiť laboratória priamo v Liptovskej mliekarni. Práve práca v laboratóriu ma veľmi zaujíma a vedela by som si predstaviť svoje zamestnanie aj na poste chemickej laborantky. Súťaž mala aj oddychový program, kde ma zaujala návšteva expozície tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva Severného Spiša v Hniezdnom. Dúfam, že ako nováčik som nesklamala a ak budem nominovaná aj na budúci ročník, urobím všetko aby som sa umiestnila lepšie ako v tomto mojom premiérovom ročníku.
 
 
Podrobnejšie informácie o tejto zaujímavej súťaži nájdete tu : www.siov.sk/sutaz-o-mlieku/9479s
Fotogalériu zo súťaže nájdete tu : www.siov.sk/fotogaleria-mlady-ekofarmar-2013/24383s
 
SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Školský rok 2011/2012
 
29. III. - 30. III. 2012  MLADÝ EKOFARMÁR /  SÚŤAŽ O MLIEKU / CELOSLOVENSKÉ KOLO 13.ROČNÍKA :
www.polytechnika.sk/index.php

autor: T.H

Fotogaléria

LOGO SÚŤAŽE
ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE
Súťažné kolá a hodnotenie súťaže.
Zasnežený Kežmarok privítal účastníkov súťaže.
Slávnostné zahájenie súťaže.
Odborná inštruktáž pred druhou časťou súťaže.
Matej ŠUCHTÁR III.ŠP a Simona
Exkurzia HNIEZDNE - tradičné ľudové remeslá a
liehovarníctvo regiónu Severný
Oceňovanie účastníkov súťaže.
Matej ŠUCHTÁR III.ŠP
Oceňovanie účastníkov súťaže.
Simona GREŠÍKOVÁ III.ŽP

Prílohy

.pdfBULLETIN O SÚŤAŽI
.pdfVÝSLEDKOVÁ LISTINA
.docDetailnejšia charakteristika náplne jednotlivých
súťažných kôl.