Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

29. III. - 30. III. 2012 MLADÝ EKOFARMÁR / SÚŤAŽ O MLIEKU /

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Slovenská komisia Súťaže Mladý ekofarmár, Stredná odborná škola Pruské , Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" Pruské boli v dňoch 29. III. - 30. III. 2012 spoluorganizátormi 13. ročníka celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl s medzinárodnou účasťou MLADÝ EKOFARMÁR / SÚŤAŽ O MLIEKU /.   Súťaže sa zúčastnilo 30 súťažiacich z 11 slovenských a jednej rumunskej školy. Medzi súťažiacimi bol prvýkrát aj reprezentant našej školy Matej ŠUCHTÁR II.ŠP.

Jeho účasť bola unikátna v tom, že je žiakom študijného odboru škola podnikania, ktorého zameranie je veľmi vzdialené od súťažných disciplín. Počas dvoch dní súťaže sa musel popasovať so súťažným vedomostným testom o mlieku, prípravou na dojenie, dojením, hodnotením kvality mlieka  degustačnými skúškami a laboratórnymi skúškami mllieka . So súťažnými disciplínami sa popasoval statočne. V prvch troch disciplínach držal krok s najlepšími. Najhoršie však dopadla štvrtá disciplína - laboratórne rozbory mlieka. Je to aj výsledok toho, že prípravu na túto časť súťaže síce absolvoval v Liptovskej mliekárni a.s. , za čo im touto cestou ďakujeme, ale predsa to bolo pre neho niečo úplne nové. Na ukážku toho, že bol dôstojným súperom, až na laboratórne rozbory, najlepším účastníkom súťaže, ponúkame porovnanie jeho bodových  ziskov  za prvé tri disciplíny s víťazkou súťaže.  

Fotografie  si môžete pozrieť vo fotoalbume SOŠ PRUSKÉ : sospruske.edupage.org/album/                                                                                              

SÚŤAŽIACI

Vedomostný

test

o mlieku

Vlastné

dojenie

Hodnotenie

kvality mleka

degustačnými

skúškami

Stela OLEJÁROVÁ SOŠ Kežmarok

/ VÍŤAZKA SÚŤAŽE /

29

33

12

Matej ŠUCHTÁR

22

32,33

8

autor: T.H A.H

Fotogaléria