Rozvrh hodínPrijímacie konanieTK, IZKWWW linkyJedálny lístok
11.09.2017 - zasadnutie predsedníctva ZSCHOK       11.09.2017 - opravné maturitné a záverečné skúšky       15.09.2017 - ERASMUS+       20.09.2017 - klub strojárov       29.09.2017 - plenárne rodičovské združenie       13.10.2017 - Zatváranie Demänovky
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

30.VI.2017 SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2016/2017

Spoločenská miestnosť školy sa 30.VI.2017   posledný krát v školskom roku 2016/2017 zaplnila žiakmi a pedadogickými zamestnancami školy. V rámci slávnostného ukončenia školského roku 2016/2017 sa prítomným prihovoril ZR pre prax a odborný výcvik Mgr. Ján MARUŠKIN. Stručne zhodnotil  školský rok hlavne po stránke školských aktivít a mimoškolských aktivít, ktoré priniesli škole celú plejadu výborných výsledkov. Z tých najprenikavejších úspechov uviedol I. miesto na celoštátnej súťaži JUVYR  : polytechnika.sk/index.php a dve prvé miesta na celoštátnej súťaži VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE  polytechnika.sk/index.php

Na záver príhovoru zaželal žiakom a zamestnancom školy, aby dni prázdnin a dovoleniek prežlili v kruhu svojich blízkych, zregenerovali svoje telesné a duševné sily, naplnili sa pocitom štastia, načerpali optimizmus a energiu pre školský rok 2017/2018, ktorý bude zaujímavý aj tým, že bude 30 školským rokom na mieste súčasného pôsobenia školy.

Za ŽŠR vystúpil so svojim príhovorom žiak Matúš ŠUNA I.S, študijný odbor mechanik strojov a zariadení. Text jeho príhovoru nájdete v prílohe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2013/2014

27.VI.2014 ZBOHOM ŠKOLA, NECH ŽIJÚ PRÁZDNINY !

polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie článku s témou slávnostného ukončovania školských rokov v predchádzajúcom období

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Príhovor ZR pre prax a OV Mgr. Jána MARUŠKINA
Príhovor člena ŽŠR Matúša ŠUNU I.S
študijný odbor mechanik strojo

Prílohy

.pdfTEXT PRÍHOVORU ZÁSTUPCU ŽŠR
Matúša ŠUNU I.S, študijný odbo