Rozvrh hodínPrijímacie konanieTK, IZKWWW linkyJedálny lístok
06.10.2017 - týždeň európskej kuchyne       07.11.2017 - cezpoľný bech       09.11.2017 - beseda "Spoločná krajina"       09.11.2017 - regionálne kolo vo florbale       16.11.2017 - Deň študenstva (Imatrikulácie)       16.11.2017 - okresná súťaž v stolnom tenise       21.11.2017 - okresná súťaž vo futsale       30.11.2017 - Expert geniality show
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

30.VI.2017 SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2016/2017

Spoločenská miestnosť školy sa 30.VI.2017   posledný krát v školskom roku 2016/2017 zaplnila žiakmi a pedadogickými zamestnancami školy. V rámci slávnostného ukončenia školského roku 2016/2017 sa prítomným prihovoril ZR pre prax a odborný výcvik Mgr. Ján MARUŠKIN. Stručne zhodnotil  školský rok hlavne po stránke školských aktivít a mimoškolských aktivít, ktoré priniesli škole celú plejadu výborných výsledkov. Z tých najprenikavejších úspechov uviedol I. miesto na celoštátnej súťaži JUVYR  : polytechnika.sk/index.php a dve prvé miesta na celoštátnej súťaži VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE  polytechnika.sk/index.php

Na záver príhovoru zaželal žiakom a zamestnancom školy, aby dni prázdnin a dovoleniek prežlili v kruhu svojich blízkych, zregenerovali svoje telesné a duševné sily, naplnili sa pocitom štastia, načerpali optimizmus a energiu pre školský rok 2017/2018, ktorý bude zaujímavý aj tým, že bude 30 školským rokom na mieste súčasného pôsobenia školy.

Za ŽŠR vystúpil so svojim príhovorom žiak Matúš ŠUNA I.S, študijný odbor mechanik strojov a zariadení. Text jeho príhovoru nájdete v prílohe.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2013/2014

27.VI.2014 ZBOHOM ŠKOLA, NECH ŽIJÚ PRÁZDNINY !

polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie článku s témou slávnostného ukončovania školských rokov v predchádzajúcom období

 

 

autor: T.H

Fotogaléria

Príhovor ZR pre prax a OV Mgr. Jána MARUŠKINA
Príhovor člena ŽŠR Matúša ŠUNU I.S
študijný odbor mechanik strojo

Prílohy

.pdfTEXT PRÍHOVORU ZÁSTUPCU ŽŠR
Matúša ŠUNU I.S, študijný odbo