Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Keď si druhí myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. Adenauer

Vyhľadávanie

13.12.2019 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ I.ČASŤ

13.12.2019 umožnila naša škola, v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ,  žiakom IX. ročníka ZŠ bezprostredné zoznámenie s ponukou štúdia pre školský rok 2020/2021, odbornými učebňami, ponukou mimoškolských aktivít . Zatiaľ prinášame fotogalériu z učebne č.6 a č.7 tesne pred začiatkom príchodu prvých žiakov ZŠ. V učebniach propagovali študijný odbor agropodnikanie – agroturistika žiačky Alžbeta Ľudmila VLČKOVÁ II.A, Viktória VÁNYOVÁ II.A, Kristína BOLCAROVIČOVÁ II.A a Ľuboš TEKELJAK III.A . Kvôli nepriaznivému počasiu sme nemohli ponúknuť jazdu na koni priamo na pozemkoch školy. Záujemcom o jazdu na koni sme zabezpečili dopravu na pracovisko vyučovania predmetu praxe pre oblasť chovu koní a jazdectva, ktoré máme v PPS Bobroverc, s.r.o - farma Jalovec. Tu na nich čakala naša žiačka Michaela KRŠÍKOVÁ IV.A  a aj pod jej dohľadom si mohli vyskúšať svoje jazdecké majstrovstvo.

Poznámka : V prílohe sa nachádza aj prezentácia pre agropodnikanie - agroturistiku, ktorú vypracovali a aj použili na propagáciu odboru Alžbeta Ľudmila VLČKOVÁ II.A a Viktória VÁNYOVÁ II.A a na našom Facebooku nájdete aj film, ktorý mapuje vyučovanie predmetu prax v podmienkach farmy Jalovec, kde sídli aj KLUB PRIATEĽOV KONÍ LIPTOVA. Vo filme majú jednu hlavných úloh obidve protagonistky propagácie študijného odboru agropodnikanie - agroturistika v rámci DOD. Film nájdete  tu

 SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2017/2018

18.5.2018 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - DEŇ ZRUČNOSTI tu

+ ďalšie články, ktoré sú obsahovo zamerané na DOD v predchádzajúcich školských rokoch

autor: T.H

Fotogaléria

Učebne č.6 a č.7 sú pripravené privítať prvých
žiakov ZŠ v rámci DOD.
Predvianočnej atmosfére sa prispôsobila aj výzdoba
učební.
DOD sme využili aj na propagáciu úspechov v
celoslovenských súťažiach.
Aj na nástenke dominovali žiaci, pre ktorých je
štúdium v študijnom odbore agr
Konkrétne sme spropagovali Karme ŠPITKOVÚ III.A -
záľuba chov koní a jazdectvo a
Časť obsahu nástenky, ktorý bol zameraný na
začiatky kontaktu Karmen ŠPITK
Časť obsahu nástenky, ktorý predstavoval začiatky
chovateľských aktivít, v oblas
Hlavnými aktérkami oboznamovania žiakov ZŠ so
štúdiom v študijnom odbore agr
Ľuboš TEKELJAK III.A, v spolupráci s
Kristínou BOLCAROVIČOVOU II.A,
Ilustračné foto -Michaela KRŠÍKOVÁ
Kvôli nepriaznivému počasiu sm
Lákadlom pre účastníkov DOD mal byť aj
had OLIVER, ktorého má v chova
Z fotografií vidieť, že si navzájom veľmi
rozumejú a pociťujú k sebe obo
O tom, že OLIVER je v "kolektíve IV.A " obľúbený
svedčia aj prejavy náklonnosti

Prílohy

.pptxPREZENTÁCIA