Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

18.5.2018 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - DEŇ ZRUČNOSTI NA POLYTECHNIKE

18.5.2018 sa v učebniach, dielňach a vo vonkajších priestoroch areálu školy uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ , ktorý mal aj podtitulok DEŇ ZRUČNOSTI NA POLYTECHNIKE. Predchádzajúce dva DOD boli súčasťou I. ROČNÍKA OTVÁRANIA A ZATVÁRANIA DEMÄNOVKY. Tento DOD bol síce skromnejší na doplnkové aktivity, ktoré sprevádzali tieto dve akcie, ale aj tak dokázal splniť svoj cieľ – oboznámiť žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ s podmienkami a možnosťami štúdia na našej škole. Aktivíty, ktoré sme pripravili pre žiakov ZŠ, mali za úlohu spropagovať štúdium na našej škole netradičnou formou. Žiaci si mohli svoju zručnosť otestovať v rámci pripraveneného programu :

 

  • technické práce v dielňach (práca CNC stroja a následné dokončenie výrobku)

  • montáž Merkúr stavebníc, programovanie Lego robotov

  • jazda zručnosti na traktore

  • jazda na koňoch

  • ručné kosenie

Sprievodné aktivity:

  • včelárska prednáška, ukážka školskej včelnice

  • ukážka výcviku ovčiarskeho psa, výstava drobnochovu, kde dominovali chovateľské aktivity Ľuboša TEKELJAKA I.A, študijný odbor agropodnikanie - agroturistika

  • výstava oviec, poľnohospodárskej techniky

  • stavanie mája, prezentácia programu Erasmus +, športové súťaže, prehliadka školy

Aby sa na niektorú časť pripraveného programui nezabudlo, každú skupinu žiakov ZŠ sprevádzal určený žiak z našej školy a súčasne dostali orientačný lístok, kde po absolvovaní príslušného stanoviska získali aj pečiatku, ktorá potvrdzovala, že ho navštívili.

Počasie nám síce moc neprialo, ale ako uvidíte vo fotogalérii, ktorá je zameraná na propagáciu poľnohospodárskych odborov, vládla dobrá nálada, ktorú umocnilo aj pripravené občerstvenie pre návštevníkov DOD v priestoroch budúceho školského bufetu. Treba len veriť, že práce, ktoré súviseli s organizáciou DOD, sa ozrkadlia na zvýšenom záujme žiakov ZŠ o štúdium na našej škole.

Krátku ukážku práce Jána HODOŇA II.A nájdete tu 

Krátku ukážku práce Niny PERONČÍKOVEJ II.A nájdete tu

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

22.10.2017 DOD

Školský rok 2015/2016

5.5.2017 PREMIEROVÝ ROČNÍK OTVÁRANIE DEMÄNOVKY tu

+ ďalšie články, ktoré sú obsahovo zamerané na DOD v predchádzajúcich školských rokoch

autor: T.H

Fotogaléria

Bohatosť a pestrosť stanovíšť, ktoré zmožnili
žiakom zmapovať našu školu vo
Jedným zo stanovíšť bola aj odborná učebňa pre
študijný odbor agropodnikanie
Nezabudli sme sa pochváliť s vynikajúcimi úspechmi
žiakov v študijnom odbore agro
Aj v oblasti jazdeckého športu dosiahli
žiaci pozoruhodné výsledky.
Súčasťou vybavenia učebne sú panely, kde
žiaci získajú vedomosti z obla
Karmena ŠPITKOVÁ I.A a Ján HODOŇ II.A
Hlavní protagonisti pre inform
Úvodnú rozcvičku absolvovali s trojicou žiakov
ZŠ, ktorí deň predtým absolvov
Druhú, oveľa početnejšiu skupinu žiakov ZŠ
priviedla do učebne Alexandra
Karmena a Jano v plnom nasadení.
Jednu z ďalších skupín priviedla Michaela JACKOVÁ
III.A.
Jej skupina pokračovala do učebne, ktorá bola
určená pre propagáciu zahranič
V rámci DOD sa predstavili aj chovatelia oviec.
V rámci BAČOVEJ CESTY má nezas
Príjemným spestrením DOD bola aj ukážka výcviku
ovčiarskeho psa.
Chlapci z učebného odboru agromechanizátor -
opravár, spolu s pánom učiteľo
Ukážka ručného kosenia zaujala žiakov ZŠ natoľko,
že niekoľkí z nich si pod star
Veľkým lákadlom bola aj možnosť jazdy na koňovi.
Túto časť programu DOD mali po
Michaela KRŠÍKOVÁ II.A
Nina PERONČÍKOVÁ II.A
Možnosť zašoférovať si, pod starostlivým dozorom,
na traktore sa tiež stretla s
V oblasti drobnochovu dominovali chovateľské
aktivity Ľuboša TEKELJAKA I.A,
Ľuboš predstavil pestrú ukážku svojho
chovateľského koníčka, kde cho
Liptov a ovce patria k sebe.
Fakt, že poľnohospodárstvo sa nezaobíde bez
modernej a výkonnej techniky,
K spokojnosti návšetvníkov DOD prispelo aj
zabezpečenie dopravy zo ZŠ, kt