Prijímacie konaniePracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
01.07.2019 - letné prázdniny       02.09.2019 - začiatok vyučovania po prázdninách
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

15.6.2018 IV. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠ POLYTECHNICKEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ / AREÁL JK EPONA MÚTNIK /

15.6.2018 sa v priestoroch JK EPONA MÚTNIK uskutočnil IV. ROČNÍK súťaže MLADÝ JAZDEC SOŠP. Tento ročník bol výnimočný, lebo súťažili len žiaci zo študijného odboru agropodnikanie - aagroturistika. S poslednou triedou  študijného zamerania agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, ktorá dominovala vo výsledkovej listine v predchádzajúcich ročníkoch, sme sa  rozlúčili, po úspešnej MS, ešte pred pretekmi. Je potešujúce, že našli dôstojných nástupcov, aj z radov žiakov so zameraním na agroturistiku, kde sa pretekov zúčastnili zástupcovia všetkých tried tohto študijného zamerania.

UMIESTNENIE NA PRVÝCH TROCH MIESTACH

Poradie

Meno a priezvisko

Trieda

Počet bodov

Celkový čas

Kôň

I.

Viktória VYBOCHOVÁ

III.A

29

4,58 min.

RASPBERRY

II.

Michaela KRŠÍKOVÁ

II.A

27

5,30 min.

ANGELA

III.

Kristína VOJTKOVÁ

III.A

23

5,37 min.

RASPBERRY

Okrem nich sa súťaže zúčastnili :

Meno a priezvisko

Trieda

Anna ŠKORUPOVÁ

III.A

Alexandra LEŠKOVÁ

I.A

Karmena ŠPITKOVÁ

I.A

Riaditeľstvo SOŠP vyjadruje poďakovanie nielen žiakom, ktorí súťažili, ale poďakovanie patrí aj organizátorom pretekov a hlavne učiteľke praxe Ing. ILAVSKEJ, ktorá má veľký podiel aj na úspešnom zvádnutí SKÚŠOK ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA našimi žiakmi, o ktorých sme informovali tu

Za bohatú fotogalériu,z obidvoch podujatí, patrí poďakovanie Nikole ŠKUTOVEJ III.A

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2014/2015

6.2.2015 I. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠP tu

ROZHOVOR S VÍŤAZMI I. ROČNÍKA SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠP tu

Školský rok 2015/2016

10.6.2016 II. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠP tu

Školský rok 2016/2017

16.5.2017 III. ROČNÍK SÚŤAŽE MLADÝ JAZDEC SOŠP tu

autor: T.H, N.Š

Fotogaléria

Na úvod sa riešili organizačné záležitosti.
Pravou rukou hlavnej organizát
Nasledovala príprava koní na preteky.
Rozjazdenie a zoznámenie s traťou.
Výmena.
Zoraďovanie na slávnostné vyhlásenie výsledkov.
II. MIESTO Michaela KRŠÍKOVÁ II.A
Gratulácia od spolužiaka a čle
Gratulácia k dobrému výsledku od pani učiteľky
praxe Ing. ILAVSKEJ.
Neskrývaná spokojnosť s dosiahnutým
výsledkom priam žiarila na tvá