Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

9.5.2018 PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS 2018

Dňa 9.5.2018 pokračovala PČ OZ MS 2018 v triede IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Dňa 7.5.2018 absolvovala túto súčasť MS trieda IV.S, študijný odbor mechanik strojov a zariadení. Zatiaľ čo žiaci v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení  majú premiérovú maturitnú skúšku a po jej úspešnom zvládnutí sa zapíšu do histórie školy, ako prví absolventi v študijnom odbore mechanik strojov a zariadení. Opačná situácia je v študijnom odbore agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, kde sa jeho úspešní absolventi zapíšu do histórie školy, ako poslední žiaci, ktorí vyštudovali tento odbor. Prvý ročník tohto odboru sme otvorili v školskom roku 2011/2012 a súčasná IV.A bude štvrtou končiacou triedou v tomto odbore. Vo fotogalérii sú zábery z PČ OZ MS 2018 IV.A, ktorá túto časť maturitnej skúšky absolvovala na pracovisku predmetu prax, ktorým je JK EPONA MÚTNIK. Do finálovej časti MS, ktorá sa uskutoční v dňoch 21.5. – 23.5.2018 želáme maturantom, aby akademický týždeň využili na serióznu prípravu a úspešne zvládli aj poslednú časť MS.

KRÁTKE VIDEO Z PRAKTICKEJ ČASTI OZ MS NÁJDETE NA NAŠOM FACEBOOKU.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016/2017

24.5.2017  TČ OZ MS AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO :polytechnika.sk/index.php

+ ďalšie príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané na maturitné skúšky z predchádzajúceho obdobia

autor: T.H

Fotogaléria

SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK PČ OZ MS 2018
Pani riaditeľkou školy Ing. Ma
MT ROZLIŠOVANIE RUCHOV KOŇA
MT ZNALOSTI KOŇA PO ZÁKLADNOM VÝCVIKU
MT FIXÁCIA HZ
MT ZÁKLADNÉ JAZDENIE S PRVKAMI PARKÚROV. SKÁKANIA
MT EXTERIÉR HZ
MT PREDVÁDZANIE KOŇA
ZNOVA, AKO NA ZAČIATKU.
VYHODNOTENIE PČ OZ MS
SOM RADA, ŽE UŽ AJ JA TO MÁM ZA SEBOU !
KOBYLA MEDORA Jedna z dvojice
BUDÚ Z NICH ŠAMPIÓNI ?
Tesne pred PČ OZ MS zaznamenal