Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka       13.06.2018 - župná kalokagatia       18.06.2018 - záverečné skúšky III.AM (2 dni)       19.06.2018 - prijímacie konanie 2. kolo       20.06.2018 - záverečné skúšky II.PV (2 dni)
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

PROJEKT : EKO IHRISKO-SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE MŠ PALÚČANSKÁ

Projekt „Ekoihrisko“ je finančne podporený Komunitnou nadáciou Liptov. Vypracovali a zrealizovali ho študenti tretieho ročníka odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia a Mgr. Jana Vaňová. Na realizácii sa zúčastnili aj druháci odboru TOTŽP.
Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v objekte MŠ Palučanská v Liptovskom Mikuláši.
Návrhy preliezok, ktoré sú z dreva, vymysleli študenti sami. Prispôsobili ich veku od 2-6 rokov. Nenavrhovali vysoké prvky, aby nedošlo k zraneniu detí a aj na žiadosť učiteliek v MŠ. Jednotlivé prvky znázorňujú motívy z prírody, ale aj z prostredia človeka. Jedná sa o koníky, hada, bludisko, hojdačky, zdravotný chodník, vláčik, hojdací most, šmýkačku, trstinový domček a tabuľu. Prvky sú usporiadané tak, aby znázorňovali prírodné a antropogénne javy, majú multifunkčné využitie – na šport aj na výuku.
Deti z MŠ si samé vyrobia mozaiku, ktorá je z vrchnákov PET fliaš. Pomáhať im budú učiteľky a v prípade potreby aj študenti. Vrchnáky nalepia na zbytky linolea a celý obrázok bude ozdobou areálu škôlky. Preliezky sú umiestené tak, aby tvorili jednotný celok, navzájom si nezavadzali a možno ich využiť ako jednotnú prekážkovú dráhu.       

Všetky drevené prvky sú nalakované alebo namaľované.
Slávnostné odovzdávanie „Ekoihriska“ materskej škole bolo 29.6.2009 za prítomnosti detí MŠ, pani riaditeľky MŠ Kataríny Devečkovej, p. učiteliek, našich tretiakov odboru TOTŽP, pána riaditeľa SŠ Ing. Drahomíra Krčmáreka a Mgr. Jany Vaňovej. Celé podujatie nakrútila TV Liptov.
 

autor: M.T T.H

Fotogaléria