Prijímacie konaniePracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky       29.05.2019 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení       11.06.2019 - ukončenie kurzu na získanie NSV
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

Ostatné

V prílohách su formuláre. Súbory, ktoré nie sú formátu pdf neotvárať v prehliadači (nezobrazia sa správne), ale uložiť vo vlastnom počítači.

Postup pre odovzdanie dochádzky učiteľa za mesiac:

 • otvoriť reporty
 • zvoliť report "prehľad odučených hodín"
 • zvoliť platnosť "minulý mesiac" alebo "tento mesiac"
 • zvoliť učiteľa
 • kliknúť obnoviť
 • kliknúť na stĺpce a filtre, zaškrtnuté zostane:
  • Hodiny - zobraziť
  • Poznámka - suplovanie_poznámka (zobraziť)
  • Päta - všetky 3 nechať zaškrtnuté
  • kliknúť na úväzok - upraviť a ponechať iba stĺpec sup-suplovaná hodina
  • potvrdiť OK
 • potvrdiť OK
 • kliknúť obnoviť
 • uložiť ako pdf, alebo rovno vytlačiť
 • nastavenie zostane uchované pre ďalšie mesiace
 • zvýrazňovačom označiť suplované hodiny
 • do poznámky, kde treba,  ručne dopísať dôvody (maturita, výlet, prednáška, kino,divadlo...)
 • vyplniť tlačivo "práca doma"
  • pre vyplnenie použite náhľad dochádzky, kliknúť tu
  • meno a heslo je u Štefaničiaka,
  • počítač musí byť pripojený do školskej siete (PC v robote)
 • odovzdať nadriadenému

autor: AS

Prílohy

.pdftlačivo pre dovolenku
.docorganizačné zabezpečenie hromadnej akcie príklad
.pdfžiadosť o náhradné voľno
.pdfpriepustka
.docosobný plán profesijného rastu
.doccestovný príkaz a správa zo služobnej cesty
.pdfmanuál na e-mail imafex
.pdfVYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
.docxpodmienky a krit. hodnotenia IUP doc
.pdfpodmienky a krit. hodnotenia IUP pdf
.docxpráca doma
.docxžiadanka o schválenie nákupu
.pdfžiadosť o odsúhlasenie práce nadčas