Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka       13.06.2018 - župná kalokagatia       18.06.2018 - záverečné skúšky III.AM (2 dni)       19.06.2018 - prijímacie konanie 2. kolo       20.06.2018 - záverečné skúšky II.PV (2 dni)
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

PREHLIADKA Le Mont-Saint-Michel / Hora sv. Michaela /

Znovu sa vraciame k poslednému pobytu naších žiakov na zahraničnej odbornej praxi vo Francúzsku, ktorej súčasťou bolo aj poznávanie kultúrno-historických zaujímavosti tejto krajiny. K najsilnejším žážitkom pre väčšinu účastníkov praxe patrila  prehliadka Le Mont-Saint-Michel (čítaj mon sen mišel), /Hora sv. Michaela /.

Ide o žulový, 80 metrov vysoký, prílivový ostrov (resp. polostrov – s pevninou je od r. 1879 spojený násypom) v severozápadnom Francúzsku v rovnomenom zálive na pobreží Normandie. Rozdiel výšky morskej hladiny pri prílive a odlive je asi 15 m (najviac v Európe), takže buď je „hora“ obklopená tekutými pieskami alebo „pláve v mori“. Odlivom sa obnažuje morské dno do vzdialenosti 10–15 km od pobrežia.

Nachádzajú sa tu početné historické pamiatky (kláštorný kostol z 11.–16. stor., gotické kláštorné budovy, opevnenia z 13.–15. stor.). Ostrov, záliv a kláštor sú od roku 1979 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Želáme príjemné pozeranie fotogalérie , do ktorej prispeli svojimi fotografiami viacerí účastníci praxe.

autor: T.H

Fotogaléria

Most Saint Nazaire
Cestou do Mont Saint Michel sm
BLÍŽIME SA K CIEĽU !
Mont Saint Michel v plnej kráse.