Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
10.06.2021 - kurz pre ukončenie 9. r. ZŠ (dva dni)       22.06.2021 - prijímacie konanie - 2. kolo
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

150. VÝROČIE ZAČIATKU VYUČOVANIA NA PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM V LIPT. HRÁDKU

Aj keď doba, ktorú v súčasnosti žijeme, z objektívnych dôvodov, nepraje organizovaniu slávnostných  podujatí na  ktorých by si ich účastníci  pripomenuli významné historické výročia  a s nimi spojené udalosti, existujú aj náhradné možnosti, ako ich  verejnosti  pripomenúť.  Jedným z takýchto významných výročí  je aj 150. VÝROČIE ZAČIATKU VYUČOVANIA NA PRVEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ ŠKOLE S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM V LIPTOVSKOM HRÁDKU. Vyučovanie sa začalo 11.januára 1871. Toto výročie je úzko späté s našou školou, lebo ako vyplýva z „rodokmeňa“ našej školy, táto škola je našou priamou najslávnejšou historickou predchodkyňou, na ktorú sme oprávnene hrdí. Túto hrdosť sme preukázali pred 10 rokmi tým, že sme zorganizovali slávnostnú akadémiu a celú plejádu sprievodných akcií. Účastníkmi osláv boli významné osobnosti politického a verejného života, medzi ktorými bol aj vtedajší minister školstva Ing. Eugen Jurzyca. Na pripomenutie vtedajšej slávnostnej atmosféry ponúkame prehľad časti aktivít, ktoré sme vtedy zorganizovali. Dovoľujeme si povedať, že keby súčasná situácia nebola taká, aká je, určite by sme podobnú akciu zorganizovali aj teraz, lebo pripomenutie tohto historického výročia si to zaslúži.

Stručná história prvej poľnohospodárskej školy s vyučovacím jazykom slovenským  tu

Rodokmeň našej školy tu

OSLAVY 140. VÝROČIA tu

Reportáž z osláv 140. VÝROČIA tu

Mimoriadne vydanie školského časopisu pri príležitosti 140. výročia tu

Uverejnenie článku o 140. výročí v časopise Zemědělská - Pôdohospodárska škola č.6 2/2011, str.27 tu

Súčasný stav historickej budovy, kde sídlila prvá poľnohospodárska škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Článok o rekonštrukcii budovy školy v roku 2020, ktorý uverejnil Mesačník mesta Liptovský Hrádok 11/2020, str.1 a 8 tu

 

Článok : Fotopremeny pamiatky a školy, ktorý bol uverejnený v župných novinách ZAkraj 3/2020, str.7 tu

autor: T.H

Fotogaléria

Pamätná tabuľa na historickej budove školy.