Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
10.06.2021 - kurz pre ukončenie 9. r. ZŠ (dva dni)       22.06.2021 - prijímacie konanie - 2. kolo
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

ZÁZNAM KONFERENCIE Z I. ROČNÍKA ONLINE BURZY STREDNÝCH ŠKÔL

V predchádzajúcich príspevkoch sme vás informovali na našej www stránke, že 15.12.2020 Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so strednými školami v okrese Liptovský Mikuláš zorganizovalo I. ONLINE BURZU STREDNÝCH ŠKÔL. Ak ste z rôznych príčin nemohli sledovať vystúpenie našich pedagógov pri propagácii štúdia na našej škole a máte záujem oboznámiť sa s týmto spôsobom  prezentácie školy,  CPPPaP zverejnilo na svojej stránke záznam z tejto konferencie : tu

Pre lepšiu orientáciu CPPPaP uverejnilo aj časovú postupnosť vystúpení zástupcov zúčastnených škôl.

Evanjelické gymnázium - 00:06:30

Gymnázium LH - 00:29:30

Hotelová akadémia- 00:48:00

Obchodná akadémia- 1:15:15

Stredná zdravotnícka škola - 1:36:30

 

SOŠ polytechnická - 1:54:00

 

SOŠ stavebná - 2:14:00

SOŠ lesnícka a drevárska - 2:29:30

SOŠ elektrotechnická - 2:47:00
autor: T.H

Fotogaléria