Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
10.06.2021 - kurz pre ukončenie 9. r. ZŠ (dva dni)       22.06.2021 - prijímacie konanie - 2. kolo
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Dotazník ohľadom nástupu do škôl

Dotazník slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Žiadam Vás o vyplnenie dotazníka uvedeného v prílohách a jeho zaslaní do školy. Zaslať ho môžete prostredníctvom školských stránok edupage alebo mailom ako snímok. Prípadne dajte vedieť svoju odpoveď triednemu učiteľovi iným Vám dostupným spôsobom.

autor: AS

Prílohy

.pdfdotazník - plnoletý žiak
.pdfdotazník žiak/zákonný zástupca
.pdfdotazník zamestnanec
.docxdotazník - pôvodný dokument