Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Office 365
03.05.2021 - prijímacie konanie
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Metodický deň

zamestnancov SOŠ polytechnickej

 

3. júl akoby sa stal už tradičným dátumom  na absolvovanie zaujímavého a tematicky zameraného metodického dňa. Keďže v minulom školskom roku sme sa vybrali na sever Slovenska,  tohto roku viedli naše kroky na juh – konkrétne do obce preslávenej chovom plemenných koní – do Topoľčianok.  Najskôr sme absolvovali prehliadku Národného žrebčína, ktorý je v súčasnosti jediná živá „Národná kultúrna pamiatka” na Slovensku, zachovávajúca pre Slovensko a Európu génový fond koní plemien Lipican, Arab, Hucul a Slovenský teplokrvník. Náš metodický deň pokračoval   prehliadkou  expozície v Topoľčianskom  zámku – národnej kultúrnej pamiatky a  letného sídla prezidentov ČSR. Posledný bod nášho programu bola návšteva prevádzky  známej vinárskej spoločnosti  Chateau Topoľčianky. Prehliadka vinárstva bola spojená so skutočne  erudovaným výkladom mladej odborníčky, ktorá nás presvedčila o tom, že k správne fungujúcej firme patrí nielen profesionalita a maximálna znalosť problematiky, ale predovšetkým zanietenosť a láska k svojmu povolaniu.

Metodický deň bol  pre nás veľkým prínosom  nielen v oblasti rozšírenia si znalostí v chove koní, histórie Topoľčianok a Topoľčianskeho zámku, nahliadnutia do „alchýmie“ výroby  kvalitných vín, ale bol to predovšetkým deň príjemných rozhovorov našich zamestnancov a bol dôkazom uvedomenia si spolupatričnosti a tímovosti nášho kolektívu.

autor: DB

Fotogaléria