Prijímacie konanieMaturitaKomisionálne skúšky 2019/2020EDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

24.10.2019 DEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTI

24.10.2019 mali možnosť predstaviť svoje prezentácie žiaci, ktorí absolvovali zahraničnú odbornú stáž vo Francúzsku v dňoch 14.9.2019 – 4.10.2019. Formou svojich prezentácii oboznámili spolužiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov so svojimi zážitkami, ktoré získali nielen v rámci odbornej časti pobytu, ale aj pri spoznávaní kultúrnych, historických, zábavných zaujímavosti hostiteľskej krajiny.

Znova treba vyzdvihnúť dlhoročnú nezlomnú aktivitu a zápal pre organizovanie zahraničných odborných stáži našich žiakov pani učiteľkou Ing. Zuzanou Lovásovou, ktorá má hlavnú zásluhu aj  na tom, že v krátkom časovom období mali možnosť absolvovať zahraničnú odbornú stáž vo Francúzsku 3 skupiny našich žiakov. / 15.9.2018 – 30.9.2018, 15.6.2019 – 29.6.2019, 14.9. – 4.11.2019 /

 

 

Súvisiace články

Školský rok 2018/2019

15.6.2019 - 29.6.2019 Pracovná stáž vo Francúzsku tu  

13.11.2018 Prezentácia projektov Erasmus+  tu

Školský rok 2017/2018

 

Netradičné zmapovanie odbornej stáže vo Francúzsku v dňoch 16.9.2017 - 7.10.2017 tu     

 

 

16.9.2017 - 17.10.2017 Program ERASMUS +, PROJEKT : Fassion for Practice tu 

+ ďalšie príspevky, ktoré sú obsahovo zamerané na zahraničnú odbornú stáž vo Francúzsku od školského roku 2008/2009

 

 

 

autor: T.H, F.F

Fotogaléria

Posledné pokyny pred začiatkom prezentácií.
Atmosféra počas prezentácií.
Zaslúžené poďakovanie hlavnej organizátorke
zahraničnej spolupráce pani uč

Prílohy

.pptxLucia KOREŇOVÁ II.A, Ján TABAJ II.A
PREZENTÁCIA
.pptxFilip PECHO II.S
PREZENTÁCIA
.pptxNina ADÁMKOVÁ II.A, Timea MIHÁLIKOVÁ II.A
PREZENTÁCIA
.pptxMartin MIŠÍK II.S
PREZENTÁCIA
.pptxKarmena ŠPITKOVÁ III.A, Ingrid BURDOVÁ II.A
PREZENTÁCIA
.pptxKristián FLOREK II.A, Ľubomír ŠUŇAVEC II.A
PREZENTÁCIA