Prijímacie konaniePracovné ponukyEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
01.07.2020 - letné prázdniny
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

11.1.2019 INOVAČNÝ WORKSHOP

V piatok 11. 1. 2019 sa konal na našej škole inovačný workshop, ktorý bol zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov. Inovačný workshop je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej efektívnosti slovenskej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Inovačný workshop bol zostavený v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Študenti III.S  z odboru mechanik strojov a zariadení a IV.A z odboru agropodnikanie strávili takmer 5 hodín s lektormi zo SIEA a pod ich vedením sa zoznámili s inovačným procesom a dozvedeli sa o úspešných slovenských podnikateľoch. Žiaci dostali príležitosť na rozvoj zručností – kreativitu, vynaliezavosť, prezentačné zručnosti.

Na začiatku workshopu boli študenti len nestranní pozorovatelia, no podstatnú časť sa aktívne zapájali do rôznych aktivít spojených s inováciami.

Po prednáškovej časti lektori zadali žiakom úlohu, ako zatraktívniť mesto pre ich obyvateľov, ale aj turistov. Študenti pracovali na riešení úlohy v skupinách, kedy si vyskúšali  čerstvo osvojené techniky riešenia problému. Prichádzali s nápadmi, ktoré ďalej rozvíjali a na záver workshopu dostali príležitosť prezentovať svoje nápady pred vedením školy a zástupcami pedagogického zboru.

Nápady sa týkali využitia ďalších brehov Liptovskej Mary na rekreačné účely, vybudovania bezpečných parkov pre rodiny s deťmi. Zaujímavá bola myšlienka prepojenia Liptova a Oravy cyklotrasami, či idea postaviť obchodný dom, ktorý by nielen designom pripomínal Liptov, ale by ponúkal tradičné špeciality, či predával tradičné produkty a prezentoval tradičné športy. Študenti navrhovali vybudovať v našom meste aj horolezeckú stenu.

Idey študentov budú zaslané aj primátorovi mesta Liptovský Mikuláš pánovi Jánovi Blcháčovi a veríme , že niektoré z nich budú inšpiratívne aj pre vedenie mesta Liptovský Mikuláš.

 

Informáciu o realizácii inovačného workshopu národného projektu inovujme.sk uverejnila aj oficiálna webova stránka tohto národného projektu tu, kde dostala priestor na vyjadrenie k našej účasti na workshope aj naši pani riaditeľka Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková.

Rozšírenú fotogalériu nájdte na facebooku organizátora podujatia tu

 

autor: T.H, M.H

Fotogaléria

Tvorivá atmosféra vládla počas celého podujatia.
Spokojnosť na obidvoch stranách.