Prijímacie konaniePracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky       29.05.2019 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení       11.06.2019 - ukončenie kurzu na získanie NSV
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

Expert geniality show

Vo štvrtok 29. novembra sa aj na našej škole stretlo 24 odvážlivcov z rôznych tried, ktorí si chceli otestovať  svoje vedomosti v súťaži EXPERT geniality show. Každý súťažiaci z kategórií O12 a O34 si ľubovoľne zvolil dve spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava).

Súťažiaci nemuseli svoj výber tém vopred oznámiť, ale sa mohli rozhodnúť až vo chvíli, keď dostali test a uvideli súťažné otázky. Odpoveďové hárky sú odoslané a nám už len zostáva počkať do 21. decembra 2018, kedy budú zverejnené čiastočné výsledky a  najneskôr 15. januára 2019 bude zverejnené celkové poradie súťažiacich (podľa výsledného skóre) a úplné poradie súťažiacich v jednotlivých témach. Každý súťažiaci bude mať po tomto termíne možnosť prezrieť si a skontrolovať na internetovej stránke súťaže vyhodnotenie vlastného testu. V rebríčkoch nebudú uvedené mená žiakov, iba kódy, ktoré boli súťažiacim pridelené.  EXPERT je súťažou jednotlivcov, nie škôl.

autor: AG

Fotogaléria