Prijímacie konanieMaturitaPracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       15.05.2019 - súťaž Mladý ekofarmár - Nitra       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok       17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Voľby do rady školy

Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy:

 kandidáti: p. Darina Beňová, p. Beáta Fideráková

Volieb sa zúčastnilo 17 nepedagogických zamestnancov, z celkového počtu 21. Bolo odovzdaných 16 platných hlasovacích lístkov, na jednom (neplatnom) nebol označený kandidát.

Na základe sčítania hlasov sa víťazkou volieb a členkou Rady školy stala

p. Darina Beňová

s počtom hlasov 10.

 

autor: MH