Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

PREDSTAVUJEME : KARMENA ŠPITKOVÁ I.A, ŠTUDIJNÝ ODBOR AGROPODNIKANIE - AGROTURISTIKA

Sme veľmi radi, že náš zámer, dať  na našej www. stránke priestor na osobnú prezentáciu mimoškolských aktivít a záľub, sa rozhodla využiť prvá žiačka zo študijného odboru agropodnikanie - agroturistika.Konkrétne je to žiačka I.A triedy Karmena ŠPITKOVÁ. Predchádzajúce príspevky boli od žiačok zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo. Aj pre Karmenu sú hlavným koníčkom kone a o svojich začiatkoch a úspechoch v oblasti jazdeckého športu sa rozhodla zmieniť vo svojom príspevku. Za jej ochotu obohatiť, po dlhšej dobe, našu www stránku o takýto typ príspevku, jej ďakujeme. Boli by sme však radi, keby táto časť www stránky, ktorá informuje o voľno časových aktivitách a záľubách žiakov,  bola bohatšia. Nemusí ísť len o chov koní a jazdectvo, lebo  aj v iných oblastiach využívania voľného času sa určite nájdu žiaci, ktorí sa majú čím pochváliť.

Poznámka : Príspevok dokompletizujeme v krátkom čase.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2015/2016

PREDSTAVUJEME : SIMONA ŠVAJDOVÁ II.A, AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO tu

PREDSTAVUJEME : ANNA RUSNÁKOVÁ II.A, AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO tu

PREDSTAVUJEME : TATIANA BAŠISTOVÁ II,A, AGROPODNIKANIE - CHOV KONÍ A JAZDECTVO tu

autor: T.H, K.Š

Fotogaléria

BROŽÚRKA V JPG
PREDSTAVUJEME : KARMENA ŠPITKO

Prílohy

.pdfPREDSTAVUJEME: KARMENA ŠPITKOVÁ I.
študijný odbor agropodnikanie