Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

31.5.2018 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝĆH VYSVEDČENÍ

Slavnostnou atmosférou nasiaknutá naša spoločenská miestnosť privítala 31.5.2018 úspešných absolventov študijných odborov agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, mechanik strojov a zariadení pri odovzdávaní maturitných vysvedčení.Okrem vedenia školy, pedagogických zamestnancov, žiakov nižších ročníkov sa odovzdávania zúčastnil pán primátor Ing. Ján BLCHÁČ, PhD., Gabriela BORSÍKOVÁ z Odboru školstva. Celý priebeh slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení si môžete pozrieť vo fotogalérii. Posledným absolventom študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a prvým absolventom študijného odboru mechanik strojov a zariadení želáme, aby ich ďalší život nesklamal a našli v ňom len to, čo prispeje k ich spokojnosti.

ZOZNAM ABSOLVENTOV IV.AS

TRIEDNA UČITEĽKA Ing. Marianna HALUŠKOVÁ

 

http://polytechnika.sk/admin/images/galeria/21499_big

Reportáž z odovzdávania maturitných vysvedčení maturantom Mikulášskych škôl spracovala aj TV Liptov

Zábery z našej škol y sú od 2,50 minúty.

 

SÚVISIACE ČLÁNKY

Školský rok 2016(2017

31.5.2017 SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ tu

Školský rok 2015/2016

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ - DRUHÍ A POSLEDNÍ tu

+ ďalšie články zamerané na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v predchádzajúcich  školských rokoch

 

autor: T.H, K.H

Fotogaléria

Spoločenská miestnosť ešte zíva prázdnotou.
Postupne sa zaplnila absolventami obidvoch
študijných odborov a žiakmi z
Svoje miesta zaujali aj vzácni hostia.
Na úvod zaznela hymna SR.
Gabriela Borsíková Odbor škols
Úvodnú báseň zarecitovali žiačky II.A triedy
Anna Klimeková a Michaela Krší
Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných a
predniesla prvý slávnostný prí
Ďalším kultúrnym spestrením odovzdávania
maturitných vysvedčení boli vý
Primátor Ing. Ján Blcháč, PhD., vo svojom
slávnostnom príhovore zaželal
Po slávnostnom úvode dostali absolventi nielen
maturitné vysvedčenia, ale aj
Tatiana BAŠISTOVÁ IV.A
Michaela BIELIKOVÁ IV.A
Miriam KUNOVÁ IV.A
Ladislav PAPIK IV.A
Anna RUSNÁKOVÁ IV.A
Nikola ŠVECOVÁ IV.A
Dominik DOVIČIN IV.S
Samuel HANIC IV.S
Zdenko KAŠÁK IV.S
Milan KOMENDÁK IV.S
Dominik KRÁĽ IV.S
MArtin KUBÍK IV.S
Marek PODSTRELENÝ IV.S
Dominik VARGA IV.S
Všetci spolu.
Dominik VARGA IV.S a NIKOLA ŠVECOVÁ IV.A pri
svojom poslednom kultúrnom vys
Za absolventov sa poďakoval zamestnancom školy
Ladislav PAPIK IV.A
S emotívnym príhovorom k svojim, už bývalýml
žiakom, vystúpila triedna učit
Záverečné slova na rozlúčku mali
Michaela BIELIKOVÁ IV.A a Anna
Na záver zaznela spoločne zaspievaná pesnička.
Ešte poďakovať kvetinovými darmi a HOR SA DO
ĎALŠIEHO ŽIVOTA !