Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokWWW linkyKomisionálne skúšky
07.05.2018 - MS PČOZ IV.S       09.05.2018 - MS PČOZ IV.A       14.05.2018 - prijímacie konanie - 1. termín       17.05.2018 - prijímacie konanie - 2. termín       18.05.2018 - Deň otvorených dverí       21.05.2018 - ÚFIČ MS - SJL, ANJ, NEJ, TČOZ (3 dni)       24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Voľby do Rady školy

za nepedagogických zamestnancov

13.4.2018

Za nepedagogických zamestnancov kandidovali do Rady školy p. Beáta Fideráková a p. Darina Beňová. Volieb sa zúčastnilo 11 voličov. Víťazom volieb a novým členom Rady školy sa stala p. Darina Beňová.

Volebná komisia: Ing. Petra Zahradníková, Mgr. Gabriela Štefaničiaková, Ing. Marianna Halušková

autor: AS