Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
11.01.2019 - Inovačný workshop       28.01.2019 - 1/2 ročná klasifikačná porada       31.01.2019 - odovzdávanie výpisov známok za 1. šk. rok       04.02.2019 - lyžiarsky kurz (celý týždeň)       09.02.2019 - 3. reprezentačný ples       19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

22.3.2018 SPRIEVODNÉ AKCIE II.A V RÁMCI SVETOVÉHO DŇA VODY

SVETOVÝ DEŇ VODY je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca. Témou svetového dňa vody 2018 je  PRÍRODA PRE VODU, ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia.

Žiaci II.A, zo študijného odboru agropodnikanie – agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva pripravili viaceré aktivity zamerané na túto oslavu vody, ktoré priblížime v krátkom čase, aj s fotogalériou.

Úrad verejného zdravotníctva SR vydáva každoročne propagačný matewriál k SVETOVÉMU DŇU VODY. Tohtoročný si môžete pozrieť tu :

www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/Svetovy_den_vody_2018.pdf

SÚVISIACE ČLÁNKY :

Školský rok 2010/2011

22.3.2011 SVETOVÝ DEŇ VODY : www.polytechnika.sk/index.php

Školský rok 2009/2010

22.III.2010 SVETOVÝ DEŇ VODY, EXKURZIA III.ŽP - VODA KOLÍSKA ŽIVOTA A PRAMEŇ ZDRAVIA :

www.polytechnika.sk/index.php

 

autor: T.H

Fotogaléria