Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokWWW linkyKomisionálne skúšky
29.03.2018 - veľkonočné prázdniny (do 3.4. vrátane)       10.04.2018 - súťaž NAJ agro chlapec       20.04.2018 - Ja Slovensko       20.04.2018 - INTERLIGA       23.04.2018 - Deň zelenej školy (týždeň)       26.04.2018 - Job EXPO Nitra       07.05.2018 - MS PČOZ IV.S       10.05.2018 - MS PČOZ IV.A       14.05.2018 - prijímacie konanie (dva dni)       21.05.2018 - ÚFIČ MS - SJL, AJ, TČOZ
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

9.11.2017 BESEDA NA TÉMU : SPOLOČNÁ KRAJINA

Projekt „Spoločná krajina „ umožňuje stredoškolákom, formou diskusie, zaujať postoje a prezentovať svoje postoje aj k paľčivým témam, ktoré trápia celú spoločnosť. Ide o sondáž o tom, čo ich trápi, hnevá, čoho sa boja, prečo chcú ísť do cudziny a pod. Výsledkom diskusie by mali byť aj ich návrhy, ako vytvoriť väčšiu hrádzu voči týmto negatívnym tendenciám v spoločnosti. Diskusia na uvedenú problematiku sa uskutočnila aj na pôde našej školy 9.11.2017 , kde mali možnosť prezentovať svoje názory na problémy spoločnosti a načrtnúť,z ich pohľadu, možné cesty riešenia žiaci III.S triedy, študijného odboru mechanik strojov a zariadení .

autor: T.H,A.Š, Z.M

Fotogaléria