Rozvrh hodínPrijímacie konanieTK, IZKWWW linkyJedálny lístok
02.02.2018 - polročné prázdniny       03.02.2018 - 2. reprezentačný ples       05.02.2018 - lyžiarsky kurz (týždeň)       19.02.2018 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

9.11.2017 BESEDA NA TÉMU : SPOLOČNÁ KRAJINA

Projekt „Spoločná krajina „ umožňuje stredoškolákom, formou diskusie, zaujať postoje a prezentovať svoje postoje aj k paľčivým témam, ktoré trápia celú spoločnosť. Ide o sondáž o tom, čo ich trápi, hnevá, čoho sa boja, prečo chcú ísť do cudziny a pod. Výsledkom diskusie by mali byť aj ich návrhy, ako vytvoriť väčšiu hrádzu voči týmto negatívnym tendenciám v spoločnosti. Diskusia na uvedenú problematiku sa uskutočnila aj na pôde našej školy 9.11.2017 , kde mali možnosť prezentovať svoje názory na problémy spoločnosti a načrtnúť,z ich pohľadu, možné cesty riešenia žiaci III.S triedy, študijného odboru mechanik strojov a zariadení .

autor: T.H,A.Š, Z.M

Fotogaléria