Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
03.10.2018 - 16:00 - triedne rodičovské združenia       03.10.2018 - 15:30 - plenárne rodičovské združenie       04.10.2018 - Interliga (2 dni)       05.10.2018 - Deň zručností
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Nestaň sa novodobým otrokom

18. október Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

„Nestaň sa novodobým otrokom!“

Zážitková konferencia  pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Hodinové pásmo zložené z rockových pesničiek, scénických  výjavov foriem obchodovania s ľuďmi a sprievodného slova, ktoré otvoril štátny tajomník Ministerstva vnútra  SR Rudolf Urbanovič.

Takouto atraktívnou formou sa mali možnosť  viac dozvedieť o tejto problematike aj naši študenti v Dome kultúry. Program emocionálne  oživili živé scénky z núteného žobrania, prostitúcie, nútených prác a nútených sobášov, ktoré predviedli  študenti žilinského gymnázia. Koncert ukončili zábavným online kvízom, v ktorom si študenti mali možnosť otestovať získané informácie a vyhrať malé darčeky.

Niektorých  našich študentov oslovil aj redaktor Rádia Regina BB https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1533 ( jedenásta minúta)

Ak sa Vám zdá, že otroctvo bolo už dávno zrušené, mýlite sa. Aj dnes sa ľudia kupujú a predávajú. Novodobé otroctvo je boľačkou súčasnosti podobne ako rozbujnený obchod s drogami a zbraňami. 

Medzinárodná organizácia práce ILO uvádza , že až 18,7 milióna ľudí sa  stalo obeťami obchodovania  formou nútenej práce alebo sex biznisu. 

 Zarážajúcim je zistenie, že 40 až 50 percent obetí sú deti.

Od roku 2007 si pokroková verejnosť pripomína

18. október ako Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 

Novodobé otroctvo sa týka aj Slovenskej republiky.

Sumarizáciou dát za rok 2016 možno konštatovať, že Slovenská republika je aj naďalej považovaná prevažne za krajinu pôvodu resp. za zdrojovú krajinu obetí, aj keď obchodovanie s ľuďmi na území Slovenskej republiky nemožno vylúčiť a štatistické údaje dokazujú existenciu obchodovania s ľuďmi v rámci Slovenskej republiky. V rámci národného referenčného mechanizmu bolo v roku 2016 v Slovenskej republike identifikovaných celkovo 45 obetí, z toho 32 obetí bolo formálne identifikovaných políciou a 21 obetí dobrovoľne súhlasilo so vstupom do programu.

Prvý Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa konal 18. októbra 2007 z iniciatívy Európskej komisie.

Rada Európy prijala 3. mája 2005 Dohovor o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Cieľom dohovoru, ktorý nadobudol platnosť 1. februára 2008, je zabrániť obchodovaniu s ľuďmi, chrániť obete a trestne stíhať obchodníkov s ľuďmi. Uplatňuje sa na všetky formy obchodovania s ľuďmi (národné alebo medzinárodné, spojené alebo nespojené s organizovaným zločinom) a vzťahuje sa na všetky obete obchodovania s ľuďmi (ženy, mužov a deti) a všetky formy vykorisťovania. Dohovor zahŕňa aj opatrenia na podporu partnerstiev s občianskou spoločnosťou a medzinárodnej spolupráce.

Na Slovensku je gestorom problematiky obchodovania s ľuďmi Ministerstvo vnútra SR.

Slovensko poskytuje podporu a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom špecializovaného programu od roku 2007, informovalo ministerstvo na svojej webovej stránke.

Od 15. decembra 2014 prevádzkuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

0800 800 818

Slovenské krízové centrum Dotyk. Dovtedy ju prevádzkovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), a to od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014.
https://www.coe.int/t/dg2/trafficking/comics/Source/notforsale_en_x1a.pdf
 

autor: AS