Rozvrh hodínPrijímacie konanieTK, IZKWWW linkyJedálny lístok
11.09.2017 - zasadnutie predsedníctva ZSCHOK       11.09.2017 - opravné maturitné a záverečné skúšky       15.09.2017 - ERASMUS+       20.09.2017 - klub strojárov       29.09.2017 - plenárne rodičovské združenie       13.10.2017 - Zatváranie Demänovky
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

6.VII.2017 SKÁŠĹOVANIE VONKAJŠIEHO PROSTREDIA ŠKOLY POKRAČUJE AJ PO ODCHODE ŽIAKOV NA LETNÉ PRÁZDNINY

Pracovné aktivity  na našej škole pokračovali aj po odchode žiakov na letné prázdniny. Jedna z nich bola zameraná na skrášľovanie vonkajších priestorov pri vstupe do nášho areálu. Konkrétne sa jednalo o dobudovanie  skalky na mieste bývalého kvetinového záhonu a revitalizáciu bylinnej špirály. Práce začali ešte v závere školského roku. Najviac sa na nich podielali žiaci z I.PV, I.AM, I.A pod vedením MOV pani Bielenej a Ing. Ferianca, ktorí zabezpečovali aj dokončovacie práce po ukončení školského roku. Výsledok ich snaženia bude evidentnejší po začiatku školského roku 2017/2018, ale už fotogaléria z dokončovacích prác signalizuje, že to bude pastva pre oči a tak môžeme začať jubilejný 30. školský rok našej školy na mieste jej súčasného pôsobenia ešte v krajšom prostredí. 

autor: T.H

Fotogaléria

Podoba skalky po dokončení.
Svoje miesto si našla aj práca II.PV, ktorú
zrealizovali žiaci ešte v škol
Začiatky prác na revitalizácii bylinnej špirály.
Bylinná špirála po dokončení.
Na úpravu ešte čaká jazierko.
Aj vzorkovnica zemiakových odrôd, ktorá je
výsledkom práce I.AM, je pripr