Prijímacie konanieEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/ITIC/EURO26Jedálny lístok
12.02.2021 - školské kolo SOČ       15.02.2021 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

“Vzdelávanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” Jiddu Krishnamurti

Vyhľadávanie

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva pre rok 2021
Znenie kolektívnej zmluvy nájdete vo formáte PDF v prílohe.

Archív
Archivovaná stará verzia kolektívnej zmluvy v PDF formáte je v prílohe aj spolu s dodatkami.