Prijímacie konanieMaturitaPracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
13.05.2019 - 1. termín prijímacích skúšok       15.05.2019 - súťaž Mladý ekofarmár - Nitra       16.05.2019 - 2. termín prijímacích skúšok       17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Prijímacie konanie pre šk. rok 2019/2020

 Ponuka študijných a učebných odborov

V novom školskom roku 2019/2020 pre Vás pripravuje škola SOŠ polytechnická v spolupráci s firmou ESOX s.r.o. nový odbor Technik spracovania plastov. Bližšie informácie nájdete tu. Prihlášku si môžete stiahnuť na stránkach firmy Esox.

číslo za odborom znamená  "počet tried" / "max. počet žiakov"

*SDV - odbor je v systéme duálneho vzdelávania

 

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok
4210 M 11 AGROPODNIKANIE – AGROTURISTIKA  p.č. kód žiaka ...

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium
V prílohe nájdete kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský r...

Ubytovanie pre prijatých žiakov
Ubytovanie bude zabezpečené na internáte SOŠ obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Bližšie informácie tu.