Rozvrh hodínPrijímacie konanieTK, IZKWWW linkyJedálny lístok
11.09.2017 - zasadnutie predsedníctva ZSCHOK       11.09.2017 - opravné maturitné a záverečné skúšky       15.09.2017 - ERASMUS+       20.09.2017 - klub strojárov       29.09.2017 - plenárne rodičovské združenie       13.10.2017 - Zatváranie Demänovky
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

Prijímacie konanie 2017/2018

 Ponuka študijných a učebných odborov

 

číslo za odborom znamená  "počet tried" / "max. počet žiakov"

*SDV - odbor je v systéme duálneho vzdelávania

 

Výsledky 2. kola
  prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018 4210 M 11 AGROPODNIKANIE – AGROTURISTIKA p....

2. kolo prijímacieho konania
2. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 20.6.2017 v budove školy. Záujemci sa môžu informovať osobne v budove škole na sekretariáte, alebo použiť ...

Výsledky 1. kola
   prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018 študijný odbor    4210 M 11 AGROPODNIKANIE – AGROTURISTIKA ...

Kritériá na prijímacie konanie 2017/2018
Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2017/2018.

Ubytovanie pre prijatých žiakov
Ubytovanie bude zabezpečené na internáte SOŠ obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Bližšie informácie tu.