Prijímacie konaniePracovné ponukyEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
01.07.2020 - letné prázdniny
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

Prijímacie konanie

 

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok
 

na nenaplnený počet miest jednotlivých študijných a učebných odborov.

Riaditeľka SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš vydá do 23.06.2020 rozhodnutia o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium, ktoré si zákonní zástupcovia môžu prevziať osobne a v prípade prijatia ich dcéry/syna môžu obratom (najneskôr však do 30.06.2020) odovzdať škole záväzné potvrdenie, že ich dcéra/syn nastupuje/nenastupuje na štúdium. 

V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať na číslach

044/5521849 alebo 0905 738 843.

 

kód odboru

názov odboru

zapísaní žiaci

voľné miesta

4-ročné študijné odbory

2412 K

mechanik číslicovo riadených strojov

5

3

2413 K

mechanik strojov a zariadení

10

0

2868 K

technik spracovania plastov

1

12

4210 M 11

agropodnikanie – agroturistika

11

6

3-ročné učebné odbory

4524 H

agromechanizátor, opravár

10

1

2987 H 01

biochemik – mliekarská výroba

0

6

2-ročné učebné odbory

4572 F

poľnohospodárska výroba

5

4

2982 F

potravinárska výroba

9

0

 

Ponuka študijných a učebných odborov

 

 

 

* - odbor je v systéme duálneho vzdelávania

ako to vyzerá u nás v škole si môžete pozrieť vo virtuálnej prehliadke školy