Prijímacie konaniePracovná ponukaKomisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
17.05.2019 - chovateľský deň pinzgauského dobytka       20.05.2019 - začiatok internej časti maturitnej kúšky       29.05.2019 - slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení       11.06.2019 - ukončenie kurzu na získanie NSV
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

6. II. 2013 ROZHOVOR S NAŠÍM BÝVALÝM ABSOLVENTOM ING. JÁNOM VAJSOM V ČASOPISE SLOVENSKÝ CHOV

Každú školu napĺňa oprávnený pocit hrdosti, keď sa dozvie, že niektorí z jej absolventov sa dokázal uplatniť v oblasti, ktorú na škole vyštudoval. Naposledy sme boli hrdí na Ing. Jána VAJSA, ktorý ukončil štúdium na SPTŠ v Liptovskom Mikuláši  v školskom roku 1974. Po absolvovaní VŠP v Nitre pôsobil vo významných riadiacich funkciách v poľnohospodárskych podnikoch, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore, na Ministerstve pôdohospodárstva, kde pôsobí aj v súčasnosti  vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie pôdohospodárstva MPRV SR.  V januárovom čísle Slovenského chovu poskytol rozhovor na tému, ktorá je aktuálna aj pre absolventov poľnohospodárskych odborov – akými opatreniami sa snaží vedenie rezortu zastaviť dlhodobý úpadok ŽV. Tento jeho rozhovor ponúkame v prílohách.

Poznámka : Ing. Ján VAJS je aj dlhoročným členom Slovenskej esperantskej federácie , kde vykonával aj funkciu predsedu.

 

autor: T.H

Fotogaléria

Prílohy

.docROZHOVOR 1 časť
.docRozhovor 2. časť