Komisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
01.07.2020 - letné prázdniny       24.08.2020 - komisionálne skúšky       02.09.2020 - začiatok školského roka (8:00)
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Otvorenie školy 29.6.2020

Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669 v Liptovskom Mikuláši 

bude v prevádzke len v dňoch

29.06. 2020 a 30.06.2020, 

za dodržania pokynov hlavného hygienika.

 

29. 6. 2020 začiatok o 8.30 v triedach

odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vypratanie šatní.

 

30. 6. 2020 začiatok o 8.30

slávnostné ukončenie školského roka,

v triedach odovzdávanie vysvedčení. 

 

V prípade, že si žiaci neprevezmú vysvedčenie 30.6.2020, môžu si ich vyzdvihnúť v priebehu prázdnin v čase úradných hodín školy.

autor: AS