Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
12.10.2020 - dištančné vzdelávanie až do odvolania
Motto týždňa

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire

Vyhľadávanie

Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov

Počas prerušenia vyučovania sa budú hodnotiť všetky predmety okrem administratívy a korešpondencie v triede I.NŠ a odborného výcviku v tride I.PV. U uvedených predmetov sa bude vykazovať absolvovanie predmetu, keďže nie je možné v čase prerušeného vyučovania naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.


Nebudú sa realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.


Vo výnimočných prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

autor: AS