Komisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
01.07.2020 - letné prázdniny       24.08.2020 - komisionálne skúšky       02.09.2020 - začiatok školského roka (8:00)
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov

Počas prerušenia vyučovania sa budú hodnotiť všetky predmety okrem administratívy a korešpondencie v triede I.NŠ a odborného výcviku v tride I.PV. U uvedených predmetov sa bude vykazovať absolvovanie predmetu, keďže nie je možné v čase prerušeného vyučovania naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.


Nebudú sa realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.


Vo výnimočných prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

autor: AS