Komisionálne skúškyEDUPAGE.orgRozvrh hodínISIC/EURO26Jedálny lístok
01.07.2020 - letné prázdniny       24.08.2020 - komisionálne skúšky       02.09.2020 - začiatok školského roka (8:00)
Motto týždňa

Keď niekomu odpustíme, uzly sú rozviazané a minulosť je voľná. R.Feild

Vyhľadávanie

Veľkonočné prázdniny

Vážená pani riaditeľka,

milý profesorský zbor a študenti,

neočakávaná situácia, príchod Corona-19 spôsobila, že od 19. marca sme prestali chodiť do školy. Prvé dni sme sa všetci potešili, že sa nám splnil sen – ráno NEMUSÍM do školy.

Dnes si už všetci uvedomujeme vážnosť situácie a postupe plníme požiadavky online úloh, ktoré nám posielajú vyučujúci. Verím, že sa nám všetkým podarí ukončiť školský rok.

Špeciálne by som chcel povzbudiť maturantov, ktorí netrpezlivo očakávajú na záverečné rozhodnutie, akým spôsobom sa bude konať ich skúška dospelosti.

Zajtra začínajú oficiálne Veľkonočné prázdniny. Chcem Vám všetkým popriať veľa zdravia, optimizmu a pozitívneho myslenia. Užime si slnečné dni a svojich najbližších aspoň doma na balkóne a záhrade.

Nech veľkonočná atmosféra značí nový začiatok spolu s prebúdzajúcou sa prírodou. Nech prebúdzajúci sa život  naplní tieto dni nádejou.

 

Za celú Žiacku školskú radu

Váš predseda Matúš Šuna

 

autor: MŠ