Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
24.03.2020 - prerušenie denného vyučovania do odvolania
Motto týždňa

Keď si druhí myslia, že sme na konci, vtedy treba naozaj začať. Adenauer

Vyhľadávanie

EČ a PFIČ MS

Termíny externej častri a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020:

 

Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia.

 

  • zo slovenského jazyka a literatúry:  zrušené
  • z anglického a nemeckého jazyka:  zrušené
  • z matematiky: zrušené
  • náhradný termín:  zrušené
  • opravný termín určí MŠVVaŠ SR: zrušené

 

autor: ZM

Prílohy

.pdfpokyny k maturite pre žiakov
.pdfpokyny na vyplňovanie OH
.pdfšpecifikácie testov zo SJL
.pdfšpecifikácie testov z ANJ a NEJ (úroveň B1)
.pdfšpecifikácia testov z MAT
.pdfvzor OH zo SJL (krížik)
.pdfvzor OH zo SJL (pero)
.pdfvzor OH z ANJ/NEJ (krížik)
.pdfvzor OH z ANJ/NEJ (pero)