Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokKomisionálne skúšky
24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka       13.06.2018 - župná kalokagatia       18.06.2018 - záverečné skúšky III.AM (2 dni)       19.06.2018 - prijímacie konanie 2. kolo       20.06.2018 - záverečné skúšky II.PV (2 dni)
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

2. kolo prijímacieho konania

Dňa 19.6.2018 sa bude konať 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v týchto odboroch:

 • 4-ročné študijné odbory:
  • mechanik strojov a zariadení
  • agropodnikanie - agroturistika
 • 3-ročné učebné odbory:
  • gumár plastikár
  • biochemik - mliekarská výroba
  • agromechnizátor - opravár
 • 2-ročné učebné odbory:
  • poľnohospodárska výroba
  • potravinárska výroba

Prihlášku treba na školu doručiť poštou alebo osobne najneskôr dňa 8.6.2018 (8.6.2018 je deň, kedy má byť prihláška na sekretariáte školy).

V prílohe je uvedené bodové hodnotenie žiakov z prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia na štúdium je získanie minimálne 12 bodov z každého testu (stĺpce „test SJL“, „test MAT“). O prijatí  alebo neprijatí na štúdium budete informovaní písomne.

 

autor: AS

Prílohy

.pdfmechanik strojov a zariadení - výsledky