Prijímacie konaniePracovná ponukaEDUPAGE.orgRozvrh hodínJedálny lístok
19.02.2019 - šk. kolo SOČ - IV.S       20.02.2019 - šk. kolo SOČ - III.A, III.S       04.03.2019 - jarné prázdniny (týždeň)
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

2. kolo prijímacieho konania

Dňa 19.6.2018 sa bude konať 2. kolo prijímacieho konania na neobsadené miesta v týchto odboroch:

 • 4-ročné študijné odbory:
  • mechanik strojov a zariadení
  • agropodnikanie - agroturistika
 • 3-ročné učebné odbory:
  • gumár plastikár
  • biochemik - mliekarská výroba
  • agromechnizátor - opravár
 • 2-ročné učebné odbory:
  • poľnohospodárska výroba
  • potravinárska výroba

Prihlášku treba na školu doručiť poštou alebo osobne najneskôr dňa 8.6.2018 (8.6.2018 je deň, kedy má byť prihláška na sekretariáte školy).

V prílohe je uvedené bodové hodnotenie žiakov z prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia na štúdium je získanie minimálne 12 bodov z každého testu (stĺpce „test SJL“, „test MAT“). O prijatí  alebo neprijatí na štúdium budete informovaní písomne.

 

autor: AS

Prílohy

.pdfmechanik strojov a zariadení - výsledky
.pdfagropodnikanie - agroturistika - výsledky