Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokWWW linkyKomisionálne skúšky
07.05.2018 - MS PČOZ IV.S       09.05.2018 - MS PČOZ IV.A       14.05.2018 - prijímacie konanie - 1. termín       17.05.2018 - prijímacie konanie - 2. termín       18.05.2018 - Deň otvorených dverí       21.05.2018 - ÚFIČ MS - SJL, ANJ, NEJ, TČOZ (3 dni)       24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Výsledky 2. kola

 

prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018


4210 M 11 AGROPODNIKANIE – AGROTURISTIKA

p.č.

kód žiaka

8. roč.

9. roč.

test SJL

test BIO

spolu

1.

2KA530

18

18

26

33

95

2.

2KA353

18

16

22

34

90

3.

2KA709

10

14

33

33

90

4.

2KA582

12

12

26

38

88

5.

2KA009

10

12

25

32

79

6.

2KA330

12

10

17

33

72

7.

2KA129

10

12

19

30

71

 

 

2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

p.č.

kód žiaka

8. roč.

9. roč.

test SJL

test MAT

spolu

1.

2KS352

18

18

28

24

88

2.

2KS656

20

20

22

23

85

3.

2KS495

12

12

N

N

N

 

 

 

 N - žiak nebol prítomný na prijímacom konaní

Podmienkou prijatia na štúdium je získanie minimálne 12 bodov z každého testu (stĺpce „test SJL“, „test BIO“). O prijatí  alebo neprijatí na štúdium budete informovaní písomne.

 

autor: AS