Prijímacie konanieedupage - IZK, TKWWW linky
13.04.2017 - veľkonočné prázdniny       19.04.2017 - zasadnutie 3/4 ročnej pedagogickej rady       21.04.2017 - Interliga (2 dni)       26.04.2017 - Mladý tvorca NITRA (3dni)       02.05.2017 - PČOZ MS 2017       05.05.2017 - Rodičovské združenie       05.05.2017 - Gazdovské trhy       10.05.2017 - Mladý ekofarmár (2 dni)
Motto týždňa

Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte ozajstných priateľov. Voltaire

Vyhľadávanie

Úvod

POZÝVAME VÁS NA AKCIU : OTVÁRANIE DEMÄNOVKY, KTORÁ SA USKUTOČNÍ 5.V.2017


7.IV.2017 - 12.IV.2017 BOLI SME V LONDÝNE
BOLI SME V LONDÝNE ( 07. 04. 2017 – 12. 04. 2017 ) Naša škola dostala ponuku od cestovnej kancelárie ČEKAN doplniť voľné miesta v autobuse do ...

7.IV.2017 DEŇ NARCISOV
Deň narcisov je dňom boja proti rakovine. Tento deň sa nesie v žltej farbe umelých a živých narcisov na podporu všetkých, ktorí čelia zákernej rakovine. Zak&u...

4.IV.2017 39. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA SOČ
Dňa 4. apríla 2017 sa na SPOJENEJ ŠKOLE – Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia v Kysuckom Novom Meste uskutočnil 39. ROČNÍK KRAJS...

30.III.2017 FINÁLE V. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2017
Finále súťaže Naj agro dievča/chlapec 2017, ktoré zorganizovalo vydavateľstvo Slovenský CHOV v priestoroch pavilónu K Národného výstaviska ...

UVEREJNENIE FOTOGRAFIE NAŠEJ ŽIAČKY V ČASOPISE The Student
Časopis The Student uverejnil, vo svojom vydaní za mesiac marec a apríl 2017 / vychádza ako dvojmesačník / v rubrike, kde dáva priestor mladým nádejn&y...

28.III.2017 POĎAKOVANIE A OCENENIE PRÁCE PEDAGÓGOV A ZAMESTNANCOV ŠKÔL V MESTE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Stalo sa už tradíciou, že v rámci osláv  DŇA UČITEĽOV, ktorý  sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa KOMENSKÉHO, učiteľa...

ZAČALO SA HLASOVANIE O VÍŤAZA SÚŤAŽE NAJ AGRO CHLAPEC WEBU 2017. ZAHLASUJTE ZA NÁŠHO ŽIAKA TOMÁŠA MAZURA IV.A !
Jednou z čiastkových súťaží, v rámci celoslovenskej súťaže NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2016, je aj súťaž o NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC WEBU 2017. V tejto súť...

21.III.2017 OKRESNÉ KOLO SOČ
21.III.2017 sa na pôde SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku uskutočnil 39.ROČNÍK OK SOČ. Podobne, ako v predchádzajúcich ročníkoch, pripr...

NOVÝ PRÍRASTOK DO "STÁDA NAŠICH KONÍ "
Pri presune pôvodnej odbornej učebne č.6 do nových priestorov sa rozhodla Anna RUSNÁKOVÁ III.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdec...

Kritériá na prijímacie konanie 2017/2018
Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2017/2018.

9.III.2017 ŠKOLSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
9.III.2017 sa uskutočnil 29. ROČNÍK ŠK SOČ. Aj keď sa niesol v „ komornej atmosfére, kvôli počtu súťažiacich, predsa priniesol zaujímavé prá...

1.III.2017 FREDERIKA ŠIMOVÁ IV.A, TOMÁŠ MAZUR IV.A REPREZENTOVALI SR NA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV EXTERIÉRU HD V PARÍŽI
Od 25.II. do 5.III.2017 sa v Paríži koná 54. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2017 / Súčasťou s...

PROPAGÁCIA ŠKOLY NA STRÁNKACH REGIONÁLNEHO TÝŽDENNÍKA MY LIPTOVSKÉ NOVINY A NA LIPTOVONLINE.SK
Naša škola využila možnosť dať o sebe vedieť aj cestou jej propagácie na stránkach regionálneho týždenníka MY Liptovské noviny č.2. V člá...

INFORMÁCIA O SKVELOM ÚSPECHU NAŠEJ ŠKOLY NA CELOSLOVENSKEJ VÝSTAVE JUVYR 2016 AJ NA STRÁNKACH SLOVENSKÉHO CHOVU
Odborný časopis pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov Slovenský CHOV uverejnil v januárovom – februárovom čísle / prešiel na ...

8.II.2017 XIX. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
8.II.2017 sa konal na Gymnáziu sv. Františka v Žiline XIX. ROČNÍK OĽP. Našu školu, po dlhšom čase, reprezentoval žiak a nie žiačka. A nereprezentoval zle. Mi...