Prijímacie konaniePracovná ponukaTK, IZKRozvrh hodínJedálny lístokWWW linkyKomisionálne skúšky
07.05.2018 - MS PČOZ IV.S       09.05.2018 - MS PČOZ IV.A       14.05.2018 - prijímacie konanie - 1. termín       17.05.2018 - prijímacie konanie - 2. termín       18.05.2018 - Deň otvorených dverí       21.05.2018 - ÚFIČ MS - SJL, ANJ, NEJ, TČOZ (3 dni)       24.05.2018 - Zápis do 1. ročníka
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Úvod

Projekt: Európsky farmár
V rámci programu "Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu" sa naši žiaci zúčastnia zahraničnej stáže vo Francúzku aj v škol...

18.5.2018 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Príspevok je v štádiu spracovania.

Deň rodiny 2018
Žilinský samosprávny kraj organizuje Deň rodiny v nedeľu 20.5.2018 v Budatínskom parku. Bližšie informácie nájdete v prílohe tohoto článku.

9.5.2018 PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MS 2018
Dňa 9.5.2018 pokračovala PČ OZ MS 2018 v triede IV.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo. Dňa 7.5.2018 absolvovala túto súčasť MS ...

20.4. - 21.4.2018 FINÁLOVÉ 4.KOLO VI. ROČNÍKA INTERLIGY
Vyvrcholením VI. ROČNÍKA INTERLIGY bolo finálové 4. kolo, ktorého organizátorom bola Střední škola zemědělská a přírodovědn&a...

26.4.2018 VEĽTRH PRÁCE - JOB EXPO 2018, MLADÝ TVORCA 2018
8. ROČNÍK VEĽTRHU PRÁCE – JOB EXPO 2018 sa uskutočnil v dňoch 26. – 27.4.2018 v priestoroch agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA š.p. pod z...

Kuchár / kuchárka
Oznámenie sa nachádza v prílohe tohoto článku.

18.4.2018 MOŽNOSTI RIEŠENIA EKOLOGICKÝCH PROBLÉMOV PODANÉ S FRANCÚZSKYM ŠARMOM A V ANGLICKOM JAZYKU / EURÓPSKE TESTOVANIE VÝUKOVEJ HRY /
Príjemným spestrením vyučovania, na našej škole, bola možnosť v dňoch 18.4. a 19.4.2018 otestovať výukovú hru  AGROCHALLENGES, ktor&aacu...

10.4.2018 FINÁLE VI. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ agro DIEVĆA, NAJ agro CHLAPEC 2018
10.4. 2018 sa počas odbornej konferencie Moderný AGROBIZNIS uskutočnilo aj finále súťaže NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec 2018. Konferenciu i súťaž usporiadalo vydavateľs...

INFORMÁCIA O VYNIKAJÚCOM UMIESTNENÍ NAŠICH ŽIAKOV V SÚŤAŽI JA VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE, BOLA ZVEREJNENÁ AJ NA STRÁNKE ŽSK.
Na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja  bola, v sekcii - Úspechy škôl v  zriadovaťeľskej pôsobnosti Žilinského samosprá...

Voľby do Rady školy
za nepedagogických zamestnancov 13.4.2018 Za nepedagogických zamestnancov kandidovali do Rady školy p. Beáta Fideráková a p. Darina Beňová. Volieb sa...

28.3.2018 OCEŇOVANIE MIKULÁŠSKYCH PEDAGÓGOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV
Už tradične predstavitelia radnice ocenili pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógov, ktorí pôsobia, respektíve pôsobili v školách a šk...

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium
V prílohe nájdete kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský r...

22.3.2018 HISTORICKÁ VÝNIMOČNOSŤ ÚSPECHU ŽIAKOV III.A NA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE
22.3.2018 sa uskutočnil v Avion Shopping Parku 15. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE. Súťaž bola realizovaná v rámci Týždňa p...

22.3.2018 SPRIEVODNÉ AKCIE II.A V RÁMCI SVETOVÉHO DŇA VODY
SVETOVÝ DEŇ VODY je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru. Každoročn...