Prijímacie konanieedupage - IZK, TK
08.03.2017 - súťaž mladý Ekofarmár       09.03.2017 - školské kolo SOČ       14.03.2017 - EČ a PFIČ maturita SJL       15.03.2017 - EČ a PFIČ maturita ANJ       20.03.2017 - matematický klokan       21.03.2017 - okresné kolo SOČ       30.03.2017 - súťaž NAJ agro dievča-chlapec finále       30.03.2017 - agrosalón Nitra
Motto týždňa

Kus žuly, ktorý je prekážkou na ceste slabých, stane sa odrazovým mostíkom na ceste silných. Thomas Carlyle

Vyhľadávanie

Úvod

ZAČALO SA HLASOVANIE O VÍŤAZA SÚŤAŽE NAJ AGRO CHLAPEC WEBU 2017. ZAHLASUJTE ZA NÁŠHO ŽIAKA TOMÁŠA MAZURA IV.A !
Jednou z čiastkových súťaží, v rámci celoslovenskej súťaže NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2016, je aj súťaž o NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC WEBU 2017. V tejto súť...

21.III.2017 OKRESNÉ KOLO SOČ
21.III.2017 sa na pôde SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku uskutočnil 39.ROČNÍK OK SOČ. Podobne, ako v predchádzajúcich ročníkoch, pripr...

NOVÝ PRÍRASTOK DO "STÁDA NAŠICH KONÍ "
Pri presune pôvodnej odbornej učebne č.6 do nových priestorov sa rozhodla Anna RUSNÁKOVÁ III.A, študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdec...

Kritériá na prijímacie konanie 2017/2018
Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2017/2018.

9.III.2017 ŠKOLSKÉ KOLO STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
9.III.2017 sa uskutočnil 29. ROČNÍK ŠK SOČ. Aj keď sa niesol v „ komornej atmosfére, kvôli počtu súťažiacich, predsa priniesol zaujímavé prá...

1.III.2017 FREDERIKA ŠIMOVÁ IV.A, TOMÁŠ MAZUR IV.A REPREZENTOVALI SR NA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽI MLADÝCH BONITÉROV EXTERIÉRU HD V PARÍŽI
Od 25.II. do 5.III.2017 sa v Paríži koná 54. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝSTAVY / Salon international l´agriculture 2017 / Súčasťou s...

PROPAGÁCIA ŠKOLY NA STRÁNKACH REGIONÁLNEHO TÝŽDENNÍKA MY LIPTOVSKÉ NOVINY A NA LIPTOVONLINE.SK
Naša škola využila možnosť dať o sebe vedieť aj cestou jej propagácie na stránkach regionálneho týždenníka MY Liptovské noviny č.2. V člá...

INFORMÁCIA O SKVELOM ÚSPECHU NAŠEJ ŠKOLY NA CELOSLOVENSKEJ VÝSTAVE JUVYR 2016 AJ NA STRÁNKACH SLOVENSKÉHO CHOVU
Odborný časopis pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárov Slovenský CHOV uverejnil v januárovom – februárovom čísle / prešiel na ...

8.II.2017 XIX. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA OLYMPIÁDY ĽUDSKÝCH PRÁV
8.II.2017 sa konal na Gymnáziu sv. Františka v Žiline XIX. ROČNÍK OĽP. Našu školu, po dlhšom čase, reprezentoval žiak a nie žiačka. A nereprezentoval zle. Mi...

AJ V JUBILEJNOM ROČNÍKU FINÁLE CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2017 BUDEME MAŤ ZASTÚPENIE.
Semifinále V. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ agro DIEVČA, CHLAPEC 2017 sa konalo 9.II. 2017 v priestoroch pavilónu K Národného výstaviska Agrokomple...

Vyhraj s kartou ISIC
Bližšie informácie na: http://www.studentskypreukaz.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=214

PREDSTAVUJEME ÚČASTNÍKOV V. ROČNÍKA SEMIFINÁLOVÉHO KOLA SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2017
Už 9.II.2017 sa uskutoční semifinále celoslovenskej súťaže NAJ agro DIEVČA, CHLAPEC . V jubilejnom piatom ročníku bude súťažiť rekordný počet 14 stredný...

39. ročník SOČ 2016/2017
pri písaní prác postupovať podľa metodickej prúčky http://www.siov.sk/Documents/21-12-016/Metodika_SOC_2013.pdf povolený maximálny počet str&aacut...

IDEME ZNOVA DO TOHO ! ANI NA V. ROČNÍKU CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽE NAJ AGRO DIEVČA, CHLAPEC 2017 NEBUDEME CHÝBAŤ.
Účasť na Celoslovenskej súťaži NAJ agro dievča, chlapec, ktorej semifinálové kolo V. ročníka klope na dvere, nám priniesla v predchádzajúcich ro...

Komisionálne skúšky pre šk. rok 2016/2017 1. polrok
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny na vykonanie  jednotlivých skúšok. (v prílohe)