02.10.2016 - Poďakovanie za úrodu       07.10.2016 - plenárne rodičovské združenie       14.10.2016 - Interliga v Kežmarku       20.10.2016 - konferencia v Piešťanoch, Voda a klimatické zmeny       25.10.2016 - Deň otvorených dverí       27.10.2016 - kultúrne podujatia v DK Liptovský Mikuláš       28.10.2016 - školenie - Národný štandard finančnej gramotnosti       28.10.2016 - jesenné prázdniny       02.11.2016 - nástup do školy po prázdninách
Motto týždňa

Úspech v každej oblasti závisí od predchádzajúcej prípravy a bez prípravy sa úspech nikdy nedostaví. Konfucius

Vyhľadávanie

Úvod

INTERLIGA VI. ročník 1. kolo
Dňa 14.10.2016 sa naša škola zúčastnila 1.kola ďalšieho ročníka medzinárodnej súťaže Interliga, ktorá sa konala v Kežmarku. Z na...

4. ročník súťaže Mladý poľnohospodár
Dňa 13 10.2016 sa naši dvaja žiaci Samuel Bartko (III.AM) a Marek Španko (II.A) zúčastnili  4. ročníka súťaže Mladý poľnohospodár v ...

Medzinárodná konferencia EUROPEA
V dňoch 19. – 22. 10 2016 sa konala EUROPEA medzinárodná  konferencia na tému „Voda a klimatické zmeny“ v Piešťanoch. V r&aac...

VYNIKAJÚCI ÚSPECH Simony ŠVAJDOVEJ III.A NA MAJSTROVSTVÁCH SR VO WESTERNOVOM JAZDENÍ 2016.
Rovnako ako minulý rok, tak aj v sezóne 2016 sa Western liga Slovensko (WLS), SAWRR / Slovak association of western riding a rodeo /, Putovný Pohár (PP) rozhodli spoj...

Žiacka školská rada 2016/2017
V prílohách nájdete: plán akcií zoznam členov ŽSR štatút ŽSR

Biela pastelka
Tak ako každý školský rok, ani tento nie je výnimkou a zapojili sme sa do celoslovenskej zbierky Biela Pastelka. Vyzbierané peniažky išli na pomoc slep...

II. ČASŤ NEZABUDLI SME : 17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS ODBORNEJ STÁŽE VO FRANCÚZSKU
Príspevok je v štádiu spracovania.

NEZABUDLI SME : 17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS ODBORNEJ STÁŽE VO FRANCÚZSKU
V jednom z posledných príspevkov na našej www v školskom roku 2015/2016 polytechnika.sk/index.php sme informovali, že v čase  rozbiehajúcich ME vo futbale ...

Komisionálne a opravné skúšky za šk. r. 2015/2016
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny na vykonanie  jednotlivých skúšok: Komisionálne skúšky  sa u...

Prestupové skúšky pre rok 2016/2017
Riaditeľstvo SOŠP LM stanovuje nasledovné  termíny pre: Prestupové skúšky sa uskutočnia  v termíne  25. 8. 2016 – ...

Výberové konanie na učiteľa
  Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš, príjme do zamestnania pedagogick&ea...

23.VI. - 24.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE AGROMECHANIZÁTOR - OPRAVÁR
Posledné skúšky v školskom roku 2015/2016 absolvovali  žiaci trojročného učebného odboru agromechanizátor – opravár. Všetky ča...

ZMIENILI SA O NÁS. JÚNOVÉ VYDANIE SLOVENSKÉHO CHOVU.
V príspevku o 21. ROČNÍKU CHOVATEĽSKÉHO DŇA PINZGAUSKÉHO DOBYTKA : www.polytechnika.sk/index.php sme informovali o veľmi dobrej propagácii na&scaro...

21.VI.2016 - 22.VI.2016 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA V UČEBNOM ODBORE POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA
Poriadne zdecimovaná trieda II.PV, učebný odbor poľnohospodárska výroba, absolvovala 21.VI2016 – 22.VI.2016 všetky tri časti ZÁVEREČNEJ SKÚ&Scaro...

17.VI.2016 - 9.VII.2016 DRUHÝ TURNUS PROGRAMU ERASMUS +
V čase rozbiehajúcich sa ME vo futbale sa do usporiadateľskej krajiny GALSKÉHO KOHÚTA vybrala skupina našich žiakov. Nešlo však o fanúšikovsk&ua...